ZAKON PRIŤAŽLIVOSTI

reading-an-old-book-small.jpgPřitažlivost intelektu a mysli je jedinou sílou, díky níž můžeme s úspěchem vytvořit vše, co si přejeme, ať už je to cokoliv. Je to neměnný a bezpodmínečně tvrdý princip - Zákon přitažlivosti. Tento zákon je obecně přijímán jako obrovská tvořivá síla. To on rozhoduje, nakolik budeme prosperovat, jaký život povedeme, zda budeme finančně prosperovat, zda budeme milovaní a zdraví nebo ne.

Co nám tedy brání, abychom prosperovali v každé oblasti života? Proč někteří mají krásné domy, auta, oblečení - přesně to, po čem toužíme my sami? Odpověď je velice jednoduchá - brání nám v tom neznalost nejdůležitějšího zákona, který tomu napomáhá. Neznalost Zákona přitažlivosti.

Určitě jste si jako děti hráli s magnetem. Zkoušeli jste, jak přitahuje různé předměty, a všimli jste si, že na některé z nich nepůsobí. Magnetem zvednete jehlu, ale nezvednete gumový předmět. Magnet není uzpůsoben na přitahování věcí z odlišného materiálu. Nevědomky jste si vyzkoušeli Zákon přitažlivosti v praxi - podobné přitahuje podobné.

Jak tento zákon funguje ve skutečném životě, můžete pozorovat dnes a denně. Funguje nezávisle na tom, zda-li, o něm víte. I vaše myšlenky a přesvědčení, které se nacházejí ve vaší mysli, působí jako duchovní magnet. Zhmotní se do výsledků, které jim odpovídají. Tímto způsobem k sobě přitahujete hojnost a prosperitu nebo chudobu a neúspěch. Vytvoří se tak naprosto jedinečný řetězec událostí, které řídíte vy sami. Pokud máte sen a neúnavně přemýšlíte o tom, jak byste ho zrealizovali, pak vás úspěch nemine.

Roger Babson se ve své knize z roku 1920 - Základy úspěšnosti, zeptal argentinského presidenta, proč je Jižní Amerika, se všemi svými zdroji a divy, tak zaostalá za severní Amerikou ve smyslu pokroku a marketinku. President odpověděl: „Jižní Ameriku osídlili Španělé, kteří tam hledali zlato, zatímco Severní Ameriku osídlili Otcové Poutníci, kteří zde hledali Boha.“

Na co se soustředíte vy? Na peníze nebo na duchovno? Na cíle, které chcete dosáhnout nebo na ducha, který je přináší? Peníze jsou jenom symbol. Soustředíte-li se na energii, kterou představují, přilákáte je.

Před lety se 1500 lidí zúčastnilo studie Scrully Blotnick, kteří byli rozděleni do skupin A a B. Lidé se skupiny A uvedli, že nejdříve vydělávají a pak dělají to, po čem ve skutečnosti touží. Do této skupiny spadalo 1245 osob a pouze 255 osob patřilo do skupiny B. Tito lidé tvrdili, že v první řadě jdou za svými zájmy a věří, že peníze přijdou.

Co se stalo?

O dvacet let později bylo v celé skupině 101 milionářů. Jenom jeden z nich byl ze skupiny A. Skupina B chtěla jít za svou vášní a věřila, že peníze přijdou. A ony skutečně přišly. Na co se tedy soustředíte - na peníze nebo na vášeň?

Každý člověk v životě něco dostane. Nikoli to, oč se snaží a co by chtěl mít, ale to, čím žije, kam vkládá své emoce, co dominuje jeho myšlenkám.

Všechno, co se nachází kolem nás je výsledkem našich myšlenek a naší víry. To se projevuje v našem životě. Spousta z nás vůbec neví, jak Zákon přitažlivosti funguje a proto k sobě přitahujeme nežádoucí věci. Přemýšlejte o tom. Tajemství hojnosti a prosperity v každé oblasti života tkví ve tvořivém a konstruktivním myšlení - kdy člověk přitahuje to, co si přeje. Mnoho lidí netuší, že žijí chaoticky - podle náhodných a neuspořádaných myšlenek. Nevěnují pozornost rozdílu mezi konstruktivním a destruktivním myšlením. Vůbec netuší, že v životě dostanou vše podle toho, jaké myšlenky drží v hlavě.

V Bibli se říká: „Neboť kdož má, dáno bude jemu, a rozhojní se; ale kdož nemá, i to, co má, bude od něho odňato.“ (Evangelium sv. Matouše, 13:12)

Tento neobyčejný výrok je prostě jednoduchým vysvětlením Zákona přitažlivosti. „Kdo má, ten dostane“ - znamená, že používá mozek jako magnet na přitahování hojnosti a brzy bude mít ještě víc a „kdo nemá, tomu sebere i to málo, co má“ znamená, že myšlení takového člověka se ubírá nesprávným směrem. Takový člověk nemá, co potřebuje a nezřídka ztrácí i to málo, co má.

K dosažení vysněných věcí nejsou nutné žádné mimořádné schopnosti, ani vzdělání. A už vůbec nezáleží na prostředí, z jakého pocházíte. Musíte si jenom pečlivě hlídat své myšlenky a emoce. Hojnost se vytváří nejprve v hlavě, a teprve poté se zhmotňuje.

Co teď uděláte? Chcete-li hojnost ve všech oblastech - obraťte se zády k chudobě! Udělejte to hned! Vyčistěte si hlavu od nevhodných myšlenek, zbavte se strachů. Proměňte se v člověka, jakým toužíte být. Udělejte pro to vše, co je ve vašich silách. Není to jednoduché, ale je to určitě možné. 

Nechte Zákon přitažlivosti pevně usídlit ve vaší paměti. Jste na světě proto, abyste měli hojnost těch nejlepších věcí. Jste na světě proto, abyste si vzali to, co si přejete.

P.S. Doporučuji také se podívat ZDARMA na přednášku: Objevte tajemství zákona přitažlivosti

Licence Creative Commons

„Myslíš-li, že můžeš, máš patrně pravdu. Myslíš-li, že nemůžeš, máš pravdu také.“

Zamysleli jste se někdy, co stojí za pocitem - žít naplněným životem? 

pink-pig-toy-small.jpgJe to vzdělání, tvrdá práce, profesionalita? A co sebevědomí? Nezapomněli jste tak trochu na tuto důležitou lidskou vlastnost? Vědomí vlastní hodnoty a přijetí sebe sama se všemi klady a zápory - to je skutečný základ životní spokojenosti a úspěchu v osobním i  pracovním životě.

Vědci zkoumali přes tisíc talentovaných lidí z různých oborů; sportovce, umělce, doktory, a další. U všech těchto lidí zjistili, že jejich rodiče věřili, že mají nějaký talent, ještě dříve, než ho tito lidé nějakým způsobem projevili.

Nedostatek sebevědomí se projevuje různě

1. Člověk, který se povyšuje nad ostatními, nebo je ponižuje, není vůbec sebevědomý - tím, že se snaží druhé srážet k zemi, získává alespoň dočasně pocit, že je lepší. Ve skutečnosti trpí pocity nedostatečnosti, jinak by takové jednání neměl zapotřebí.

2. Opačný příklad - lidé neumějí říci ne, i když jim je něco nepříjemné, jen aby si neznepřátelili druhé. Neodvažují se říct svůj názor; například při debatě s přáteli. Bojí se obhájit svá práva, nezakročí, když jim někdo nějak škodí. Nezkusí nové příležitosti, nedají přihlášku na školu, nepožádají o nové zaměstnání, nejdou na konkurz.

3. Perfekcionalizmus může být také projevem nízkého sebevědomí. Například žena, která než vůbec vyjde ven, se hodiny připravuje, aby bylo vše dokonalé. Nebo pří jakékoli činnosti se člověk snaží, aby udělal tu věc úplně dokonale, a nedovolí si sebemenší chybu.

4. Dalším projevem je žárlivost - pokud není opodstatněná. Člověk má pocit, že není dostatečně dobrý pro svého partnera a cítí se ve vztahu nejistý, myslí si, že ostatní ženy, či muži jsou lepší, než on.

Důležité je vědět, že nízké sebevědomí, nízká sebeúcta a také pocit méněcennosti jsou ve vašem životě jako výsledek negativních zážitků z minulosti. 

Nakolik je vaše sebevědomí nízké, záleží od intenzity a četnosti těchto zkušeností. Tím, jak procházíte životem, působí na vás sugesce mnoha lidí, které vstřebáváte a stávají se vašimi názory na sebe samé, na lidi a celý svět. A díky tomu, jaké jste tímto procesem získali názory na sebe, se nyní nějak světu prezentujete a ten na vás zpětně reaguje. Jestli chcete zvýšit své sebevědomí, budete muset na sobě zapracovat. Budete muset přeprogramovat svou mysl. Jde o to, naprogramovat ji, aby vás podporovala.

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak přemýšlíte?

Člověka napadne asi 75 tisíc myšlenek denně. Je jasné, že nejde je všechny kontrolovat. Důležité je naučit se vědomě své myšlení usměrnit. Kontrolovat to, co o sobě říkáte, jak o sobě smýšlíte, co čtete, co posloucháte, na co zaměřujete svou pozornost.

Vaše mysl pracovala dlouhou dobu podle nesprávných programů. Vstřebávala různý odpad a teď, místo podpory, vás brzdí. Nelitujte se! Vaším úkolem je nahradit odpad kvalitou - novými myšlenkami a informacemi, návyky. Máte právo na lepší život, proto na sobě pracujte!

Jak si zvýšit sebevědomí?

1. Vezměte si tužku a papír

 • Napište své klady.
 • Napište si své úspěchy. Všechny.
 • Napište si, za co jste vděční.
 • Čtěte si to denně několikrát.

2. Napište si své cíle - jen 5% lidí uspěje; jsou to ti, co mají sepsané své cíle.

3. Vizualizujte - obrazy mají větší moc.

4. Dělejte to, z čeho máte nejvíc strach - největší riziko je neriskovat vůbec.

5. Zlepšete svůj vzhled. Změňte image.

6. Dívejte se lidem do očí.

7. Usmívejte se.

8. Vybírejte si své přátele moudře - lidé, se kterými trávíte nejvíce času, vás ovlivňují a vy máte tendence jednat jako on

9. Poslouchejte relaxační audia na pozitivní programování mysli.

10. A pro další tipy se podívejte na přednášku Jak si zvýšit sebevědomí.

Malý úspěch vede krůček za krůčkem k dalšímu úspěchu. Dostaňte se na vzestupnou spirálu úspěchu! Nezkoušejte hned velké cíle - začněte s něčím malým, kde máte velkou šanci úkol zvládnout. To vám dodá sebedůvěru. Vy si pak troufnete na složitější a větší úkoly.

„K tomu, aby si pohnul celým světem, musíš nejprve pohnout sám sebou.“

Licence Creative Commons

pozitivni-mysleni.jpgPozitivní myšlení je duchovní technika a my se ji musíme učit právě tak, jako jsme se učili chodit, mluvit, jíst nebo plavat. V životě kráčí nejjistěji vpřed ten, kdo je nejlépe připravený.

Každá myšlenka mění náš osud, způsobuje štěstí nebo trápení, úspěch nebo smůlu, zdraví nebo nemoc. Proto se musíme naučit zacházet se svým myšlenkovým nástrojem - naučit se pozitivnímu myšlení. Musíme si uvědomit, že všechno, co se nám přihodí, je ve skutečnosti pro nás dobré a nezbytné pro náš růst. Přihodilo se to proto, aby nám to sloužilo a pomáhalo. Každý z nás by měl přijmout úkoly života a splnit je, protože jinak je osud nucen lekci opakovat tak dlouho, dokud úkol není vyřešen.

Naše životní okolnosti existují díky našim myšlenkám. My myslíme a naše myšlenky přitahují činy. Tyto činy vytvářejí naši veškerou skutečnost. Většinu našich myšlenek si myslíme nevědomě a podle toho si utváříme své životy. Myšlenky z dětství, mínění ostatních, které denně slyšíme a nevědomě přejímáme nebo slovní obraty, které jsme zvyklí používat, programují naše podvědomí. My sami jsme ho přesvědčili o pravdě těchto tvrzení a ono se podle nich začne chovat.

Myšlenky, kterých se nezbavíme, se stávají našim osudem! (Kurt Tepperwein)

Většina lidí nedokáže uskutečnit svá přání, protože neovládají své myšlenky. Místo toho, aby je soustředěně zamířili na konkrétní cíl, myslí na to či ono a zbytečně plýtvají vzácnou energií a rozptylují úžasný potenciál svých tvořivých myšlenek. Raději doufají v zázrak. Vkládají se do rukou zázračných léčitelů, chtějí vyhrát ve sportce nebo nějakou souhrou osudu získat ideálního partnera. Jen zřídka se někdo z nich zamyslí nad tím, proč žije tímto způsobem, čím si to způsobil a jak to může změnit. 

Život nám nabízí neustále nové možnosti, musíme je jen rozpoznat a využít. Štěstí, hojnost, prosperita nebo skvělé zdraví, jsou následkem našeho myšlení a využívaní možností, které nám život v hojné míře nabízí.

Je úplně jedno, odkud přicházíte. Důležité je vědět, kam se chcete dostat! 

Všechno kolem nás jsou zmaterializované představy a myšlenkové obrazy. Každá myšlenka je proces tvoření a musí se uskutečnit. Životní okolnosti jsou zrcadlovým obrazem našeho bytí. Chcete změnit svůj život? Změňte sebe! 

Pozitivní myšlení znamená poznání, že všechno, co je, nám má sloužit a pomáhat. Každý problém je jenom úkolem - darem od života, neboť v jeho řešení se vždy skrývá poznání. Nejlepší čas na řešení úkolu je právě okamžik, kdy se objeví v našem životě. Příští okamžik nám totiž přinese nový úkol.

K pozitivnímu myšlení patří pravidelná psychohygiena. Znamená to, že si po probuzení opakujeme afirmaci: „Do dnešního dne vstupuji s velkým množstvím energie a radosti.“ Samozřejmě, že existuje mnoho jiných afirmací a každý by si měl vybrat takovou, která je jeho srdci nejbližší. Během dne se zaměřujeme pouze na pozitivní myšlenky, večer si zkontrolujeme, jak jsme uspěli a mentálně předěláme to, co se úplně nepovedlo. Tak očistíme myšlenkové energie dřív, než se stihnou projevit. Nezapomínejte, že neúspěchy jsou jen meziprodukty na cestě ke konečnému úspěchu.

Pozitivní myšlení znamená, naučit se mít myšlenky, jejichž důsledky byste rádi viděli ve svém životě. Nezapomínejte, že to, co je neviditelné, není zdaleka neúčinné! Skutečně pozitivní člověk je ze svého vnitřního přesvědčení pozitivně naladěn i tehdy – a právě proto, když se objeví těžkosti. Poznává v nich totiž úkoly, možnosti a šance, které mu život nabízí.

Vyvíjet se člověk může vždy jen ve vztahu k nějakému cíli - U problému je to řešení. U přání je to jeho splnění. U života je to jeho smysl! (Kurt Tepperwein)

Tip na závěr: Dalším zajímavým způsobem, jak aktivovat pozitivní myšlení ve vašem životě je pravidelný poslech relaxačních audií na pozitivní programování mysli. Tyto audia vám vytvoří nastavení mysli, jaké mají optimističtí, pozitivní a úspěšní lidé.

Licence Creative Commons

osobní koučinkOsobní koučink je inspirace a podpora na cestě osobního zdokonalování a změny, směřující k větší osobní radosti, spokojenosti i lepšímu profesnímu výkonu a prosperitě.

„Buďte trpěliví v tom, co je ve vašem srdci nevyřešeno. Zkuste milovat otázky pro ně samé. Nevyžadujte odpovědi hned, kdy nemohou být dány, nemuseli byste být schopni je žít. Teď žijte otázkami. Možná postupně, aniž byste to zaznamenali, se prožijete do odpovědí.“ (R. M. Rilke)

Koučink je efektivní rozvojová metoda pro každého, kdo je ochoten na sobě pracovat. 

Koučování v psychologickém smyslu se poprvé objevilo někdy před dvaceti lety. Začalo to, když si W. T. Gallwey při výuce tenisu uvědomil, jak svým svěřencům komplikuje život pokřiky typu: „Jdi po míči!!!!“, a napadlo ho, jak se vypořádat s neurotickými mechanismy, které pod vlivem strachu ovládají naše chování. Místo obvyklého boje s obavami volil formu  jakési vnitřní hry, jež člověka osvobozuje od zbytečné zátěže. Toto nové pojetí se stalo základem pro rozvoj koučování v západní kultuře. Časem se z původního koučovacího principu vyvinula řada specifických způsobů koučinku pro jednotlivé oblasti lidské činnosti.

Osobní koučink vám pomáhá uvolnit a naplno využít váš vlastní potenciál. Neříká vám, co je nebo není správné, ale ptá se, co chcete vy ve svém životě a v práci dosáhnout a proč je to pro vás důležité.

Koučink vychází z přesvědčení, že každý klient je nejlepším odborníkem na svůj vlastní život. Věří, že většinu odpovědí na své otázky a většinu řešení svých problémů, si neseme každý z nás v sobě. Jen se k nim někdy neumíme dostat. A právě k tomu vám může být dobrý kouč.

Kouč je průvodce a partner, který pro vás vytvoří prostor, abyste našli svá vlastní řešení. Je zodpovědný za proces koučování: udržuje nadhled a směr. Kouč vás nenechá pouze teoretizovat, ale pomocí správných kroků vás povede ke skutečné změně ve vašem profesním i osobním životě.

Osobní koučink je zaměřen na posílení důvěry klienta v sebe sama i v okolní svět. Kouč posiluje schopnost klienta vidět svět takový, jaký skutečně je.

V naší společnosti mají své platné místo i jiné metody osobního rozvoje - od osobního koučinku se však v mnohém liší. Patří zde:

Klasické vzdělávací kurzy - Vzdělávací kurzy nabízejí výborný prostor pro předání většího množství informací a technik skupině osob, jejich nevýhodou je zejména zaměření na obecné téma (nikoliv na individuální témata účastníků) a jednorázovost (pokud na kurz nenaváže další aktivita, vše často „vyprchá“ a celková efektivita vzdělávacího procesu je nízká).

Poradenství (mentoring) - Poradce nebo mentor říká, jak by se správně věci měly dělat, nabízí dobré zkušenosti a rady. Je výborný tam, kde je třeba využít znalosti poradce. Jeho nevýhodou je fakt, že rady jsou obecně přijímány spíše s nevolí a ne vždy respektují složitý životní či profesní systém klienta, jeho osobnost a potřeby. 

Terapie - Zatímco terapie se často orientuje na problémy, které se staly v minulosti, koučink je zaměřen na řešení a příležitosti, které přinese budoucnost. Terapie často budí dojem, že člověk je nemocný.

Alternativní metody -  Konstelace, šamanismus a další metody se pomalu dostávají do širšího povědomí naší společnosti. Často se však setkáváme stále ještě s nedůvěrou veřejnosti.

Člověk se nemění a nechce měnit, dokud nezačne být skutečně nespokojen s dosavadním stavem věcí. Právě nespokojenost s něčím je hlavní hybnou sílou změny a motivací ji uskutečnit. Osobní kouč je pak facilitátor, který vás provede od neuspokojivého stavu k uspokojivému.

Osobní koučink vám pomůže, toužíte-li:

 • po převzetí odpovědnosti za svůj život a svá rozhodnutí
 • po úpravě životního stylu a po změnách ve vztazích
 • po porozumění tomu, co se ve vašem životě děje, co doopravdy chcete
 • po nalezení sebe sama, svého zakotvení, své pozice ve světě a svého směřování
 • po poznání a plném využití svých skutečných schopností a možností

Osobní koučink je blízký pozitivnímu myšlení, ale je to více než jen pouhé nahrazení jednoho vnitřního dialogu druhým. 

Klient si postupně vytváří nový postoj k sobě, nový způsob uvažování, založený na přesném vnímání reality. Mnozí klienti jsou zpočátku přesvědčeni, že si nemohou dovolit žít životem, který by se jim líbil. Ve skutečnosti si nemohou dovolit tak nežít. Jejich důvody vypadají jako reálné a nepřekonatelné – mají příliš vysoké životní náklady, a tak zůstávají v neuspokojivém zaměstnání; jsou vyčerpáni životním tempem a nemají energii, kterou by vyžadovala změna; jsou příliš staří, nebo příliš mladí. Je ještě brzy nebo již pozdě. Nejškodlivějším důvodem je domněnka, že změna není v jejich moci.

Pokud je v tomto světě něco možné, tak je to možné i pro vás. Jen je otázkou - „jak?“. Odpověď na ní můžete najít právě skrze osobní koučink.

Licence Creative Commons

Vymeň papiere za ZLATO...

VÝHODNÝ NAKUP ZLATA NA SPLÁTKY

LIVEGOOD USA

TOP BIZNIS , NOVINKA v EU, Ziskajte TOP POZICIU a zarábajte VIAC

  TOP MLM FIRMA 

      

aj popri zamestnaní 

kvalitné produkty

softmarketing

autoprogram AUDI

VIAC INFORMACIÍ

Kontakt

Ing. Jozef JANKAJ
Na vršku 8, Staré mesto, BRATISLAVA

0907 535 928

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČI A MYSLITE SI ŽE JE PRÍNOSNÝ-ZDIEĽAJTE HO PROSÍM. 

      ĎAKUJEM

 ŠTATISTIKA  TOPlist

 Ako si vybrať auto ?  tu najdete stovky      TESTOV AUT

  KATALÓG

Týmto Vás ako navštevnikov vebu informujem: Tento web využivá Cookies, analytiku a sledovanie bez ukládania osobných údajov a bez poskytovania osobných údajov 3. stráne...

Informácie o GDPR

INTERNET je miesto kde funguje viac ako ako 2 000 000 000 ľudí, Niektorí sa iba zabávajú, no iní ZARÁBAJÚ. Ak si v prvej skupine prejdi do druhej a zarábaj aj TY...

JustForex

Podnikaj s emailingom a užívajte si podnikanie z pláže. Urob si web a získavaj kontakty. Teraz:

NAJLEPŠÍ EMAILING AJ ZDARMA

dievča na pláži pri mori

Už v roku 2 000 som mal vyše 300 manažérov a fin. poradcov. Najlepší z nich zarábali aj cez 2 000 Eur...

Pomôžem aj Tebe vybudovať

ZLATÚ KARIÉRU

- zaškolenie ZDARMA

- bez potreby licencie NBS

- atraktívne odmeny a kariéra

- pasivný príjem nad  1 000 Eur 

+ ZLATÁ RENTA doživotne

  

 

  KATALÓG

Zaujímavé odkazy

 • 22.11.2011 12:02

  UPOZORNENIE

  Informácie na tejto stránke sú názory autora a nie su návodom pre konkrétne investicie.

  Obchodovanie s derivatmi a pakovými nástrojmi je rizikové. Pri každej finančnej transakcií alebo pri otvorení obchodného účtu si pozorne prečitajte podmienky a upozornenia.

peniaze, žena, muž, peňaženka

Až 80 % hádok v rodine, je kvôli peniazom. Máte pred výplatou väčšinou prázdne karty a peňaženku ? Jednoduchý návod ako to navždy vyriešiť...

Vlož dole svoj e mail a stiahni

E BOOK peniaze-riešenie

V dnešnej dobe už nemusiš mať účet v svojom meste a osobne tam chodiť. Banková pobočka je veľmi drahá zaležitosť. Preto Ti e-účet ponukne lepšie služby aj BANKOMATOVÚ KARTU...Peňaženka SKRIIL je obľubená a patrí medzi najbezpečnejšie 

bankové karty, webporadca.eu

 

Skrill, peňaženka

NAJLEPŠIA E PEŇAŽENKA

je bezpečná a rychlá,

mimo dosah exekutorov,

s kartou MASTERCARD ju akceptuje

v celom svete 35 000 000 obchodov

a 1 900 000 bankomatov.

 

  KATALÓG

CENA ZLATA bola v roku 2006 cca 400 USD, chceš čakať kým bude nad 4 000 USD za uncu (31g) ?

www.zlatopredaj.sk

Ak máš web alebo veľa kontaktov, potom je tu aj pre Teba 

 LUKRATIVNÉ AFFILIATE

bankovky -eura

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

Profesionalný vzhľad a ľahká obsluha. 

Všetko v Slovenčine a návod vo videu

       

© 2010 Všetky práva vyhradené. COPY - WEBPORADCA.EU KOPÍROVANIE IBA S UVEDENÍM ZDROJA, INAK ZǍKAZANÉ

Vytvorené službou Webnode