Investičné zlato - od A do Z

05.11.2011 21:23

Nákupom zlata sa môžete dobre ochrániť pred infláciou, zabezpečiť sa pre budúcnosť alebo bezpečne uchovať rodinný majetok pre budúce generácie. Všetky krajiny sveta uznávajú zlato ako medzinárodnú menu a zvolili si zlato ako svoju úradnú rezervu. Vzhľadom k tomu, že sa väčšina krajín snaží svoje zásoby zlata i naďalej rozširovať, nebude to zlým rozhodnutím ani pre Vás.
Zlato bolo tisíc rokov používané ako platobný prostriedok. Na rozdiel od papierových peňazí si však zlato dokázalo po stáročia udržovať svoju hodnotu. Vo všetkých 194 krajinách sveta je v súčasnosti zlato uznávané ako univerzálna mena.

Definícia daná zákonom (Oslobodené od DPH)

Podľa článku 1, § 67, zákona č. 222/2004 Z.z. sa Investičným zlatom rozumie:

a) zlato vo forme prútu alebo tehly, ktorého hmotnosť akceptuje trh drahých kovov a ktoré má rýdzosť 995 tisícin a viac.

b) zlaté mince, ktoré majú rýdzosť 900 tisícin a viac a boli razené po roku 1800 a sú alebo boli zákonným platidlom v krajine pôvodu a predávajú sa za cenu, ktorá nepresahuje trhovú hodnotu zlata obsiahnutú v minciach viac než o 80 %.

Zlato je istota a tradicia

Investovanie do zlata je veľmi konzervatívny a bezpečný spôsob uloženia majetku. Je to poistenie, ktoré Vaše bohatstvo spoľahlivo ochráni v neistej dobe, v časoch finančnej alebo hospodárskej krízy. Nákupom zlata sa môžete dobre ochrániť pred infláciou, zabezpečiť sa pre budúcnosť alebo bezpečne uchovať rodinný majetok pre budúce generácie. Všetky krajiny sveta uznávajú zlato ako medzinárodnú menu a zvolili si zlato ako svoju úradnú rezervu. Vzhľadom k tomu, že sa väčšina krajín snaží svoje zásoby zlata i naďalej rozširovať, nebude to zlým rozhodnutím ani pre Vás.
Zlato bolo tisíc rokov používané ako platobný prostriedok. Na rozdiel od papierových peňazí si však zlato dokázalo po stáročia udržovať svoju hodnotu. Vo všetkých 194 krajinách sveta je v súčasnosti zlato uznávané ako univerzálna mena.

Zlato je bezpečie a vzacnosť

Ako história už mnohokrát ukázala zlato, je najlepšou ochranou pred finančnou katastrofou a môže pomôcť zmierniť dopady spoločenskej alebo hospodárskej krízy. Každá banka má svoju vlastnú zlatú rezervu.
Zlato je vzácnosť, zlato nie je možné žiadnym spôsobom vyrobiť. Je ho možné získať stále náročnejšie a nákladnejšou ťažbou. Zásoba zlata (v súčasnosti objavených náleziskách) sa odhaduje na 18 rokov. Preto zlato už via jako desať rokov prináša svojim majiteľom významné zhodnotenie.

Zlato je nezávislosť a stabilita

Hodnota zlata je nezávislá na vládach i menách jednotlivých krajín, produktivite a ďalších lokálnych ekonomických a politických faktoroch.
Aj keď cena zlata môže krátkodobo kolísať, jeho hodnota zostáva bez ohľadu na roky rastu alebo obdobia krízy vždy dlhodobo stabilná.
Zlato je likvidita
Zlato je možné kedykoľvek zmeniť späť na peniaze a to 24 hodín denne kdekoľvek vo svete. Výhodou vlastnenia menších tehličiek je možnosť predať zlato po častiach.

Fakty hovoriace pre žiarivú budúcnosť zlata...

• Dopyt po zlate prudko narastá...
• Súčasné náleziská budú však skoro vyťažené...
• Náklady na ďalšiu a zložitejšiu ťažbu sa prudko zvyšujú...
• Preto se očakáva až 5 násobný nárast hodnoty zlata v priebehu 10 rokov!
Na svete je len 3% ľudí, ktorí vlastnia viac ako 1g rýdzeho zlata.
• Pokiaľ by sa už dnes rozhodlo len 1% ľudí na celom svete kúpiť len pár gramov zlata, cena zlata by vďaka tomuto dopytu vzrástla trojnásobne.

Úplne nová forma investície do zlata

• Až doteraz bolo investičné zlato pre bežného človeka nedostupné a cenovo znevýhodnené.
• Teraz môže úplne každý človek vďaka revolučnej metóde do zlata investovať formou ľubovoľného množstva menších nákupov podľa vlastných predstáv a možností.
• Táto revolučná metóda, ktorú investori označujú termínom "sporenie so zlatom", je pre každého účinnou zbraňou proti neočakávanému poklesu ceny zlata bez ohľadu na dĺžku a hĺbku tohto poklesu.
• Táto revolučná metóda umožňuje sporiteľovi gram po grame zhromaždiť väčšie množstvo zlata, aké by si nedovolil v dnešnej dobe kúpiť naraz.
Vďaka.sporeniu so-zlatom môže do zlata investovať každý, bez toho aby znižoval svoju životnú úroveň alebo sa zbytočne vystavoval rizikám a neistote spojenej s vydaním väčšieho objemu peňazí.
Ako rýchlo klesá kúpna sila mien?
• EURO: -50% ( za posledných 8 rokov )
• DOLAR: -95% ( za posledných 100 rokov )
A k tomu všetkému dane a poplatky k aj tak nedostatočným výnosom...
• V žiadnom finančnom ústave nie ste chránení proti týmto formám znehodnotenia...
A predsa existuje jeden spôsob ochrany...
• ZLATO: +180% ( za posledných 5 rokov )
• MESAČNÉ POPLATKY: -0%( za vedenie účtu )
• ROČNÉ ZDANENIE VÝNOSOV: -0% ( pokiaľ ste stále vlastníkom zlata )

Zamyslite sa nad zabezpečením svojho majetku v bankovkách...

• ZADLŽOVANIE ( rastúci trend ) Štátne ekonomiky sa zadlžujú...
• INFLÁCIA ( rastúci trend ) Hodnota bankoviek klesá...
• BANKROTY ( rastúci trend ) Firiem, bánk, štátov...
• Vďaka globálne rastúcemu zadlženiu štátnych ekonomík...
• v období riadenej tlače veľkého množstva ničím nekrytých bankoviek...
• za éry znižovania úrokových sadzieb na úroveň sotva pokrývajúcu infláciu...
• so slabými vyhliadkami pre pracujúcich na sociálnu podporu zo strany štátu...
• sa čím ďalej tým viac ľudí odvracia od neistej hodnoty bankoviek...
• ku skutočnej hodnote zlata - ako bezpečnému prístavu,
• schopného zachovať hodnotu ich majetku aj pre budúce dni.
Zlato ako osvedčená alternatíva
• Kto má zlato má vždy peniaze.
(Sir Alan Greenspan, bývalý šéf centrálnej banky USA FED)
• Zlato a hospodárska sloboda sú neoddeliteľné.
(Sir Alan Greenspan, bývalý šéf centrálnej banky USA FED)
• Mám veľké obavy z budúcnosti.
(ekonóm Michael Spence nositeľ Nobelovej ceny)
• Pokiaľ máte aj Vy obavu, že naplno bežiace tlačiarenské stroje chrlia miliardy ničím nekrytých dolárov, eur, či jenov, prinesú v budúcnosti neriadenú infláciu s katastrofálnymi dôsledkami pre všetkých držiteľov papierových bankoviek či elektronických kont v bankách... a nechcete se stať obeťami tejto manipulácie či riadeného vyvlastnenia, potom jedinou obranou je uloženie aspoň časti svojho majetku do fyzického zlata.

Zlato je možno nová univerzálna svetová mena (Auro)


• Doba se mení a zo zlata se stáva postupne nová celosvetová mena, predovšetkým vďaka jej univerzálnosti. Manipulácia s ním je dnes pohodlnejšia ako manipulácia s vkladnou knižkou alebo s kreditnou kartou.
• Váš majetok nie je symbolicky vytlačený číslami na nejakom papieri, so smiešnou trvanlivosťou, ktorý navyše k znehodnoteniu infláciou ľahko podľahne mnohých ďalším spôsobom zničenia.
• Majetok uložený do zlata Vám neodfúkne vietor, nerozmočí voda, nespáli oheň, nezje kdejaký hlodavec, nezoberie exekútor, neodkrojí si z neho ani inflácia, ani žiadny poplatok.
• Zlaté tehličky sú zaliate v krásnom prevedení o veľkosti preukazu poistenca alebo kreditnej karty spoločne s certifikátom zaručujúcim jeho spätnú likviditu. Je ich možné považovať za päťstovky, tisícovky, desaťtisícovky, dvadsaťtisícovky. Kdekoľvek vo svete ich dnes ľahko vymeníte za peniaze. Na rozdiel od kreditných kariet a bankových účtov neplatíte poplatky za ich služby ani za konverziu mien. Zlatu ako platidlu rozumie každý domorodec.
• Ako vyzerá takáto tisícka eur v zlate se môžete pozrieť tu

Návrat k overeným tradíciám

• Je to len otázka zvyku - neskladovať doma kvantá papierových bankoviek po 500 EUR, ale krásne balené zlaté platidlo. Štyridsaťtisíc EUR v zlate zaberie priestor o veľkosti cigaretovej krabičky a ľahko ho ukryjete kdekoľvek pred kýmkoľvek. Kto takto urobil so 40 000 EUR v roku 2004, ako by dnes vedľa našiel ledabolo pohodených 80 000 EUR... bez lietania a bez starostí, aké vyžadujú napr. špekulatívne investície do nehnuteľností, ktoré vplyvom času vedia len chátrať.
• Za starých časov, v dobe zlatých dukátov... to bolo jasné... skutočný majetok se počítal len v zlatých dukátoch, ostatný majetok sa nechával v obehu podradných kovov pokiaľ si nezarobil opäť na ďalší zlatý dukátik.
• Človek nemusí zmätkovať ani špekulovať ukladaním svojich úspor do dolárov, eur, jenov a platiť zakaždým konverzný poplatok okolo 1%, a patom žiť v neustálom strachu zo zmeny výkyvov kurzov, aby nakoniec aj tak prerobil. Nemusí sa lopotiť na trhu s nehnuteľnosťami ani sponzorovať hromady inštitúcií. V nečakanom prípade núdze nemusí predávať svoj majetok zdĺhavo a hlboko pod cenu, nemusí nič zastavovať a platiť zbytočné úroky z úverov. Múdry človek teda ukladá svoj voľný majetok do zlata a jeho majetok sa sám od seba rozrastá.
• Židia vedeli prečo treba mať vždy 1/3 majetku v zlate. Nielenže za uplynulé stáročia nikdy nepoznali čo je to mať finančné problémy, ale práve vďaka obdobiu finančných problémov ostatných vybudovali svoje súčasné finančné impérium.

Buďte aj Vy nezávislí a slobodní...

• Svoj majetok uložte do bezpečného prístavu, ktorého bezpečie je preverené stáročiami.
• Nech si inflácia zúri ako chce - Vy na tom len zarábate...
• Nech krachujú stovky finančných ústavov - Vy o svoje peniaze neprichádzate...
• Nech sa mrazia bežné účty - Vy sa k svojim peniazom dostávate...
• Jednoducho zmeníte svoje vlastné zlato za peniaze kdekoľvek inde.
• Nedovoľte nikomu, aby mal nad Vašim majetkom moc.
• Majte osud svojho majetku pevne vo svojich rukách.

POZOR - nie je zmluva ako zmluva!

• Sporenie so zlatom (ďalej len sporenie), ako sa často označuje investícia do zlata formou pravidelných menších nákupov, priťahuje stále väčšiu pozornosť verejnosti, a to nielen vďaka svojej výrazne vyššej výkonnosti, ale hlavne kvôli ochrane majetku sporiteľa pred infláciou, ekonomickou nestabilitou či obavami z narastajúceho zadlžovania štátnych rozpočtov.
• Pokiaľ sa aj Vám javí investícia do zlata omnoho zaujímavejšia ako iné druhy investícií, vkladov a sporenia s ktorými ste sa doteraz stretli, potom Vám ostáva už len jediný krok - vybrať si takú spoločnosť, ktorá Vám poskytne tie najlepšie podmienky, pretože podmienky jednotlivých spoločností sa výrazne líšia.

Zlatá prax a zlaté skúsenosti

• Na základe dlhodobej analýzy a prieskumu súčasnej situácie na finančným trhoch sme dospeli k záveru, že túto komoditu, ktorá ako jediná vyhovuje požiadavkám klientov, predstavuje Investičné zlato.
• Pracujeme výhradne a nezávisle pre svojich klientov, ktorých zámery (včítane zaistenia celkového servisu) realizujú naši obchodní partneri.
• Po analýze predstáv a možností klienta navrhujeme konkrétny investičný projekt, ktorý diverzifikuje mieru rizika a chráni majetok klienta.
ciele
• Umožniť každému chrániť svoj majetok využitím jedinečných vlastností zlata pre zachovanie jeho hodnoty.
• Zaistiť každému záujemcovi o tento spôsob ochrany majetku kvalitným zlatom popredných certifikovaných taviarní Európy, splňujúcich náležitosti podľa čl. Podľa článku 1, § 67, zákona č. 222/2004 Z.z. a zároveň s tým aj poskytovanie patričných služieb a servisu v najvyššej možnej kvalite.
• Vybudovať dlhodobý a perspektívny vzťah s klientom založený na istote a stabilite komodity, ktorou Investičné zlato je.
• Záujemcovia majú možnosť slobodne si zvoliť výrobcu zlata z certifikovaných rafinérií Belgicka, Švajčiarska, Rakúska.
• Záujemcovia majú možnosť slobodne si zvoliť metódu nákupu, metódu uskladnenia, metódu disponovania aj cenu odkupu.
Prehľad zásadných kritérií
• Pre našich klientov a záujemcov o túto metódu efektívnej ochrany svojho majetku pripravujeme návrhy investičných projektov a radi by sme Vás upozornili na niekoľko zásadných kritérií:
Nie je zlato ako zlato
• Sieť internetových obchodov a distribútorov, ktorí predávajú "akýsi" zlatý tovar za veľmi nízke ceny, môže odrážať jeho kvalitu, aj keď na obrázkoch a internetových stránkach vyzerá jeho kvalita aj certifikáty presvedčivo.
• Výrobcov zlata je veľa, rovnako ako ich falšovateľov, takže by Vás malo zaujímať v prvom rade to, aké kvalitné zlato za svoje peniaze vlastne dostanete.
• Kvalita zlata a značka výrobcu zlata, za ktoré zamieňame svoje peniaze je dôležitejšia než cena zlata, aj keby bola najnižšia.
• Nekvalitné zlato znamená problémy so spätným odkupom a výrazne nižšiu výkupnú cenu.
• Žiadajte za svoje peniaze len prvotriednu kvalitu so zaručenou likviditou len od výrobcov skupiny Good Delivery, ktrorá Vám zaručuje spätnú zameniteľnosť na peniaze 24 hodín denne kdekoľvek na svete a za najvyšší kurz odpovedajúci jeho prvotriednej kvalite.
• Priama garancia spätného odkupu zlata predajcom je najlepšou známkou toho, že se Vám ponúka skutočná kvalita.
Mali by ste vedieť, že umelecky krásne plakety, medaile, mince a iné predmety zo zlata nemajú takú likviditu, ako certifikované tehličky svetových značiek. Sú najlepšie vhodné ako trvanlivý darček alebo zberateľský kúsok, ktorým sa môžete známym pochváliť. Zameniť ich späť na peniaze nie je však ľahké a výkupná cena môže byť omnoho nižšia než nákupná cena.
• Pokiaľ investujete do zlata formou sporenia, resp. formou pravidelných menších nákupov, nielenže znižujete celkovú rizikovosť svojej investície, ale vyhýbate sa tým aj prípadným negatívnym dopadom jednej unáhlenej investície väčšieho objemu.
• Kto investuje do zlata špekulatívne a očakáva nonstop extrémne výnosy, potom investuje zle.

Zlato by malo byť vnímané ako aktívum schopné dlhodobo uchovávať hodnotu Vášho majetku.

Nie je spoločnosť ako spoločnosť,• Dajte si pozor na offshore spoločnosti i ich organizačné zložky. Vždy si najprv preštudujte zmluvnú dokumentáciu i všeobecné obchodné podmienky a všímajte si detaily rozhodujúcej doložky i drobných poznámok pod čiarou ešte pred podpisom zmluvy.
• Nepodpisujte žiadne zmluvy na ulici ani na prezentačných akciách pokiaľ nemáte to, čo je prezentované preverené z nezávislých zdrojov. Obchodník, ktorý vie, že ponúka kvalitu, Vám rád ponechá priestor v pokoji všetko ešte zvážiť, prípadne sa aj so znalcom poradiť.
• Organizačné zložky a spoločnosti, ktoré niekoho zastupujú a sú len priekupníkmi a sprostredkovateľmi servisu ohľadom nákupov (nie odkupov), ako také v podstate za nič nezodpovedajú.
• Pokiaľ Vás osloví nejaká spoločnosť, preverte si najprv, či má príslušné oprávnenie ohľadom poskytovania takých služieb, spolu s osvedčením o odbornej spôsobilosti, o ochrane osobných údajov popr. poistenie profesijnej zodpovednosti za škodu.
• Radšej zvoliť veľku zahraničnu spoločnosť s potrebnou históriou, ako riskovať s menšou tuzemskoú osvedčenoú spoločnosťou, ktorú  niekto len zastupuje.
• Zvoľte si skôr takú spoločnosť, ktorá má priamo zmluvu s kvalitnými výrobcami zlata a svojim klientom ponúka potrebnú kvalitu svojich služieb a garantuje aj spätný odkup bez sankcií.
• Sankcie za spätný odkup s maržou až 10% znamená len to, že zlato vykúpené lacno od Vás sa obratom predá drahšie čerstvému záujemcovi s 20% prirážkou.
• Ideálne je, keď spoločnosť pôsobí súčasne vo viacerých oblastiach a zlato nie je jej jediná priorita. Spoločnosť, ktorá ponúka nielen služby, poradenstvo a servis v rozmanitých oblastiach, má na všetko jednak potrebné kapacity a silnejšie zázemie na trhu a jednak môže byť klientovi prospešná vo viacerých ohľadoch. Čím viac služieb Vám takáto spoločnosť môže ponúknuť, tým viac celkovo ušetríte na poplatkoch za zriadenie novej služby, ako jej verní klienti, ako by ste si službu zriadili alebo prevádzkovali u konkurencie.
Nie sú poplatky ako poplatky
• Každá spoločnosť má iné podmienky, za ktorých porušenie hrozia klientovi nemalé sankcie. Nech už se jedná o oneskorený vklad, prerušenie sporenia, vypovedanie sporenia alebo spätný odkup.
• O tieto sankcie by ste sa mali zajímať predovšetkým, pokiaľ uvažujete o uzatvorení zmluvy s konkrétnou spoločnosťou.
• Niektoré spoločnosti, aby vynikli, lákajú na nízky zriaďovací poplatok, alebo nižšie ceny, ale potom praktizujú tvrdý sankčný systém.
• Iné spoločnosti majú zasa poplatky ukryté, alebo rozdelené tak, aby vyzerali nízke. Napr. jednorazový celkový poplatok za zriadenie a servis okolo sporenia cca 5% sa môže zdať niekomu na prvý pohľad vysoký pri porovnaní s inými spoločnosťami, ktoré si neúčtujú za zriadenie nič, ale za ukončenie, vedenie, uloženie zlata, prerušenie či vysporiadanie si naúčtujú omnoho vyššiu maržu + maržu za výkup uskladnenia zlata. K tomu si treba uvedomiť, že zlato za 5 rokov zaznamenalo takmer 200% nárast svojej hodnoty. Takže poplatok okolo 5% za 20 000 EUR pred 5 rokmi bolo 1.000 EUR ale celková marža cca 8% zo 40 000 EUR na konci je 3 200 EUR. A je to teda niekoľkonásobne drahšie!
• Vždy sa zaujímajte čím sú celkové poplatky a sankcie vyvážené. Či sú naozaj opodstatnené, a či by ste niekde inde za nepatrne vyššie zriaďovacie poplatky nezískali omnoho lepšie výhody a bonusy k Vášmu sporeniu.
• Ideálne je, keď spoločnosť klienta nepostihuje žiadnymi sankciami ani nepenalizuje za oneskorené platby, ale dáva klientovi plnú slobodu v jeho štýle sporenia. V prípade, že klient potrebuje nečakane peniaze, sa na úkor jeho ošemetnej situácie neobohacuje sankciami za zrušenie sporenia, ale ponúkne klientovi výhodnejšie riešenie.
• Vieme, že nájsť spoločnosť bez poplatkov se Vám asi dnes nepodarí, ale je treba zvážiť, či výška poplatkov naozaj zodpovedá kvalite poskytovaných služieb a celkovému servisu.
• Ak chcete kvalitu, je treba si uvedomiť, že skutočná kvalita tiež niečo stojí.
• Za kvalitu zaplatíte síce viac, ale len na začiatku. Na nekvalitu však budete doplácať neustále.

Nie je sporenie ako sporenie

• Vyberte si takú spoločnosť, ktorá by dokázala pružne reagovať na Vaše aktuálne potreby kedykoľvek sa dostať k svojmu majetku a to bez sankcií.
• Vyberte si takú spoločnosť, ktorá by Vám umožňovala kedykoľvek vkladať a vyberať väčšie množstvo majetku a to bez sankcií.
• Vyberte si takú spoločnosť, ktorá Vám garantuje spätný odkup Vášho majetku za priaznivé ceny a to bez sankcií.
• Vyberte si takú spoločnosť, ktorá Vám umožní uloženie Vášho majetku na Vaše meno v nezávislom sejfe tuzemskej overenej inštitúcie.
• Vyberte si takú spoločnosť, ktorá Vám umožní vydanie a prechovávanie už nasporeného, a teda Vášho zlata vo Vašej domácnosti, a to ešte pred dokončením Vášho sporenia.
• Vyberte si takú spoločnosť, ktorá Vám vyjde v ústrety v prípade nečakanej, krátkodobej finančnej núdze, a nájde pre Vás aj inú alternatívu namiesto Vami požadovanej výpovede sporenia.

 

Investičné zlato versus "papierové" zlato

Investori môžu od rôznych dôveryhodných zdrojov kúpiť certifikáty znamenajúci priame vlastníctvo zlata uskladneného treťou stranou.

Výhodou tohto typu investície je v podstate presné kopírovanie ceny zlata na trhu. Samozrejme je pre mnohých investorov z technického hľadiska príjemnejšie uchovanie a manipulácia s certifikátmi ako s fyzickým zlatom.

Nevýhoda vyplýva z predchádzajúceho odseku - je nutné extrémne dobre zaistiť certifikáty pred odcudzením alebo inou manipuláciou. Je tiež nutné počítať s poplatkami za uskladnenie a presuny zlata kryjúcej certifikáty.

V prípade úplného svetového armagedonu sa navyše môže veľmi dobre stať, že zlato kryjúce váš certifikát zabaví z nejakého "vyššieho" dôvodu vláda, bez ohľadu na meno majiteľa certifikátu. História pamätá takéto prípady.

Späť

  

Vymeň papiere za ZLATO...

VÝHODNÝ NAKUP ZLATA NA SPLÁTKY

LIVEGOOD USA

TOP BIZNIS , NOVINKA v EU, Ziskajte TOP POZICIU a zarábajte VIAC

  TOP MLM FIRMA 

      

aj popri zamestnaní 

kvalitné produkty

softmarketing

autoprogram AUDI

VIAC INFORMACIÍ

plus500

Kontakt

Ing. Jozef JANKAJ
Na vršku 8, Staré mesto, BRATISLAVA

0907 535 928

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČI A MYSLITE SI ŽE JE PRÍNOSNÝ-ZDIEĽAJTE HO PROSÍM. 

      ĎAKUJEM

 ŠTATISTIKA  TOPlist

 Ako si vybrať auto ?  tu najdete stovky      TESTOV AUT

  KATALÓG

Týmto Vás ako navštevnikov vebu informujem: Tento web využivá Cookies, analytiku a sledovanie bez ukládania osobných údajov a bez poskytovania osobných údajov 3. stráne...

Informácie o GDPR

INTERNET je miesto kde funguje viac ako ako 2 000 000 000 ľudí, Niektorí sa iba zabávajú, no iní ZARÁBAJÚ. Ak si v prvej skupine prejdi do druhej a zarábaj aj TY...

JustForex

Podnikaj s emailingom a užívajte si podnikanie z pláže. Urob si web a získavaj kontakty. Teraz:

NAJLEPŠÍ EMAILING AJ ZDARMA

dievča na pláži pri mori

Už v roku 2 000 som mal vyše 300 manažérov a fin. poradcov. Najlepší z nich zarábali aj cez 2 000 Eur...

Pomôžem aj Tebe vybudovať

ZLATÚ KARIÉRU

- zaškolenie ZDARMA

- bez potreby licencie NBS

- atraktívne odmeny a kariéra

- pasivný príjem nad  1 000 Eur 

+ ZLATÁ RENTA doživotne

  

 

  KATALÓG

Zaujímavé odkazy

  • 22.11.2011 12:02

    UPOZORNENIE

    Informácie na tejto stránke sú názory autora a nie su návodom pre konkrétne investicie.

    Obchodovanie s derivatmi a pakovými nástrojmi je rizikové. Pri každej finančnej transakcií alebo pri otvorení obchodného účtu si pozorne prečitajte podmienky a upozornenia.

peniaze, žena, muž, peňaženka

Až 80 % hádok v rodine, je kvôli peniazom. Máte pred výplatou väčšinou prázdne karty a peňaženku ? Jednoduchý návod ako to navždy vyriešiť...

Vlož dole svoj e mail a stiahni

E BOOK peniaze-riešenie

V dnešnej dobe už nemusiš mať účet v svojom meste a osobne tam chodiť. Banková pobočka je veľmi drahá zaležitosť. Preto Ti e-účet ponukne lepšie služby aj BANKOMATOVÚ KARTU...Peňaženka SKRIIL je obľubená a patrí medzi najbezpečnejšie 

bankové karty, webporadca.eu

 

Skrill, peňaženka

NAJLEPŠIA E PEŇAŽENKA

je bezpečná a rychlá,

mimo dosah exekutorov,

s kartou MASTERCARD ju akceptuje

v celom svete 35 000 000 obchodov

a 1 900 000 bankomatov.

 

  KATALÓG

CENA ZLATA bola v roku 2006 cca 400 USD, chceš čakať kým bude nad 4 000 USD za uncu (31g) ?

www.zlatopredaj.sk

Ak máš web alebo veľa kontaktov, potom je tu aj pre Teba 

 LUKRATIVNÉ AFFILIATE

bankovky -eura

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

Profesionalný vzhľad a ľahká obsluha. 

Všetko v Slovenčine a návod vo videu

       

© 2010 Všetky práva vyhradené. COPY - WEBPORADCA.EU KOPÍROVANIE IBA S UVEDENÍM ZDROJA, INAK ZǍKAZANÉ

Vytvorené službou Webnode