ČO OVPLYVŇUJE CENU ZLATA V ROKU 2013 ?

27.09.2013 19:22


Pre zlato nie je dôležitá len výška priebežnej ťažby ani údaje o spotrebe v šperkárskom priemysle. Dôvodom je fakt, že na rozdiel od iných komodít sa zlata reálne spotrebuje len veľmi malé množstvo. Navyše sa veľká časť tejto spotreby recykluje, čo znamená, že z historicky reálne vyťaženého zlata sa veľká časť ešte nachádza v obehu. Správne povedané: množstvo disponibilného zlata je oveľa väčšie než aktuálna produkcia či jeho reálna spotreba. Z uvedeného vyplýva, že pre vývoj cien zlata je skôr dôležitý dopyt po existujúcej mase zásob, predovšetkým investičný, špekulatívny dopyt po prostriedku uchovania hodnoty. Druhý najväčší vplyv ma manipulacia ceny veľkými investičnými bankami a vladami silných štátov. Pozrite sa na graf vyvoja ceny a vidite že je vhodná doba na nákup zlata. Keďže aj tato informácia je bez zaruky kupujte zlato na viackrát alebo formou sporenia.

Zlato ako ochrana proti inflácii

Pre väčšinu investorov predstavuje zlato synonymum ochrany pred infláciou. Logika ich úvahy vyplýva z toho, že:
Zlato je na rozdiel od dlhopisov, hotovosti či iných dematerializovaných cenných papierov hmotným statkom, ktorý by sa mal podobne ako nehnuteľnosti, komodity či umelecké diela vyvíjať pozitívne s rastúcou infláciou.
Vysoká inflácia (výrazne cez 10 %) bola navyše historicky spôsobená prevažne príliš expanzívnou politikou centrálnych bánk (centrálne banky „tlačia" kvantum nových peňazí a zvyšujú ich ponuku), čo znižuje kúpnu silu hotovosti. Na rozdiel od hotovosti je zlato vzácny statok, ktorého dodatočná ponuka sa dá zvýšiť len dodatočnou, časovo náročnou ťažbou. Z tohto dôvodu by si malo zlato zachovať svoju kúpnu silu, keďže zvýšenie jeho množstva je neelastické. Realita však len čiastočne akceptuje uvedené konštatovania.
V úzkom spojení s dolárom
Vhodnejším indikátorom na vysvetlenie vývoja cien zlata je vývoj kurzu USD, resp. vývoj obchodne váženého kurzu USD k najdôležitejším obchodným partnerom.
Dôvody tohto vývoja:
Zlato sa obchoduje v USD, a preto pri oslabení USD bez zmeny nominálnej ceny zlata je jasné, že sa cena zlata v USD musí posilniť.
Inak vyjadrené - ak sa znehodnotí USD k iným menám, to znamená, že napr. za 1 EUR zaplatíme viac jednotiek USD, tak aj za zlato musí investor zaplatiť viac USD;
Podobný vývoj sa dá pozorovať aj pri iných komoditách kótovaných v USD, keďže oslabením USD sa stáva komodita napríklad pre európskeho investora lacnejšia.
Ak sa oslabuje USD, tak sa dá všeobecne hovoriť o strate dôvery v základnú rezervnú menu sveta a o strate dôvery v hotovostné peniaze ako také (napr. súčasné obdobie).
Zlato ako ekvivalent hotovosti potom nadproporcionálne profituje z oslabenia USD (pozor neplati to vždy).
Investori chápu aktuálne zásahy centrálnych bánk a vlád ako neudržateľné bez znehodnotenia domácich mien pri výraznom náraste verejného dlhu a množstva peňazí v obehu, čo samozrejme, podporuje atraktivitu „peňažného ekvivalentu", teda zlata.
Zlato vs. ostatné komodity v čase recesie
Zlatu sa dá pri držbe v portfóliu klienta pripísať určitý anticyklický význam, keďže niekedy dosahuje s inými komoditami až negatívnu koreláciu. Striebro silne závisí od akciového cyklu, pričom využíva rast akciových trhov oveľa lepšie než zlato. V čase korekcií sa správa opačne. Rovnaká závislosť platí aj pre platinu. Ešte extrémnejšia je táto závislosť pri priemyselných kovoch. Zaujímavý je však napríklad index ropa vs. zlato.
Rizikom pre zlato vždy ostáva možnosť posilnenia dolára. Tento zlom pri EUR/USD môže nastať zmenou očakávaní pri načasovaní zmeny úrokového cyklu v USA, keďže zužujúci sa úrokový diferenciál by podporil posilnenie dolára. Zatiaľ však trh nevníma toto riziko, keďže sa predpokladá relatívne dlhá perióda stabilných sadzieb v USA, ako aj v EMÚ na aktuálne nízkych úrovniach. Nepredpokladá sa, že by centrálne banky mali záujem o zvyšovanie rizika ohrozenia krehkého rastu svetového HDP príliš rýchlym reštriktívnym zvýšením sadzieb. Navyše sú nízke sadzby pozitívne pre exponovaný verejný dlh viacerých krajín, lebo nezvyšujú náklady na obsluhu a emisiu dlhu.
Čo možno neviete o zlate
Zlato má opodstatnenie ako investičný nástroj ako železná rezerva pre prípad „worst-case", teda pre prípad výskytu, napríklad vojenských konfliktov.
Pri primiešaní primeraného množstva zlata do portfólia môže zlato pozitívne ovplyvniť jeho diverzifikáciu a súčasne aj výkonnosť.
Zlato nie je len vhodná alternatíva vkladnej knižky, kde investor ochráni svoje úspory pred znehodnotením infláciou,

ZLATO AKO INVESTÍCIA -SPORIACI NÁSTROJ


Vzhľadom k zložitej ekonomickej situácie, neustále sa zhoršujúcim podmienkam pri ochrane úspor občanov, ich doslovného znehodnocovania, najlepším sporiacim nástrojom je práve investičné zlato.

·         cena zlata za posledných 100 mesiacov vzrástla  viac ako 100 %
·         zlato po celú dobu svojej  existencie stabilne uchováva svoju hodnotu
·         hodnotu zlata nedokáže dlhodobo ovplyvniť  žiadna vláda, žiadna  politická strana
·         investičné zlato je oslobodené  od DPH


• Zlato je vzácny kov s mnohými unikátnymi vlastnosťami. Na rozdiel od iných kovov je chemicky veľmi stabilný. Rozpúšťa sa len v lúčavke kráľovskej a roztokoch kyanidov.Výborne vedie teplo aj elektrický prúd. Vyniká ťažnosťou a kujnosťou. Z jedného gramu zlata, čo je gulička o priemere niečo málo cez 2 mm, možno vytiahnuť drôt dlhý cez 160 metrov, alebo ho roztepat do priesvitného plechu o ploche cca 1 m2.
Rýdze zlato je mäkké, ale veľmi ťažké. Jeho hustota je dvakrát vyššia ako hustota olova.Zlato je tiež dosť zriedkavé, a teda aj drahé. Kombinácia všetkých týchto vlastností zlatu predurčila úlohu takmer ideálneho materiálu pre výrobu cenností a platidiel. V modernej dobe potom zlato našlo široké uplatnenie aj v priemysle a medicíne.
• Zlato si do dnešnej doby zachovalo ešte jednu dôležitú úlohu - prostriedku pre uchovanie hodnoty.Díky svojej vysokej cene, veľké hustote, dobré spracovateľnosti a neškodnosti umožňuje skoncentrovať veľkú finančnú hodnotu do malého objemu. Toho využívajú ľudia aj štáty, ktoré v sejfoch svojich centrálnych bánk stále drží tony zlatých rezerv.
• Šperky, mince, investičné tehličky
• História obchodovanie so zlatom je dlhá cez päť tisíc rokov. Okrem jeho relatívne jednoduché prepravy je veľkou výhodou zlata možnosť vymeniť ho za peniaze alebo za neho získať iný majetkový ekvivalent takmer kedykoľvek a kdekoľvek na svete. Je to dané aj tým, že overiť pravosť a stanoviť cenu zlatého zliatku alebo mince je oveľa jednoduchšie než napríklad u drahých kameňov.
• Ak opomenieme šperky, možno sa dnes so zlatom stretnúť najskôr v podobe zlatých mincí a zliatkov v tradičnej podobe tehál. Ak uvažujete o investícii do zlata, má zmysel sa baviť práve len o tzv investičných minciach alebo slitcích. Len tie môže z overených zdrojov bez obáv kúpiť aj úplný laik s istotou, že je v prípade potreby kedykoľvek a kdekoľvek rovnako ľahko zase predá.
• Nákup zlatých šperku alebo mincí sa zberateľskou hodnotou predstavuje inú kapitolu.Historickú zlatú mincu kupujte ako investíciu, len vyznáte ak sa v numizmatice. Aj tak si ale rastom jej hodnoty a jej ľahkú predajnosťou nikdy nemôžete byť istí. Šperk potom radšej kúpte dáme svojho srdca ako investíciu citovú. Oproti investičnému zlatu navyše v cene šperku zaplatíte aj DPH.
Zlaté tehly
• Istotu pre investora predstavujú zlaté zliatky v tradičnej podobe plochých tehál, presnejšie tehličiek. Najväčší bežne obchodovaná zlatá tehla s hmotnosťou 1 000 g sa s prehľadom zmestí do škatuľky od cigariet. Najmenší obchodovaný zliatok o váhe 1 g potom svojimi rozmermi 9 x 15 x 0,4 mm zodpovedá SIM karte do mobilného telefónu.
• Rozmery i tvar zlatých tehál nie sú pevne dané au rôznych výrobcov sa líšia. Každá investičná zlatý zliatok ale nesie označenie výrobcu, identifikačné číslo a údaj o hmotnosti a rýdzosti zliatku. Niektoré, najmä menšie zliatky sú predávané v darčekových etuje s certifikátom potvrdzujúcim ich pravosť. U väčších zliatkov a investičných mincí nie sú certifikáty obvyklé.
• Malé zlaté zliatky s hmotnosťou do 10 g možno považovať skôr za darčekový predmet ako za investíciu. Aj preto sú na rozdiel od väčších zliatkov často ozdobené obrazovým motívom. Napríklad zadnú stranu rakúskych zliatkov o hmotnosti 1g, 5g a 10g certifikovaných švajčiarskou firmou Argor-Heraeus SA zdobia jazdec na viedenskom lipicáni. Obrázok je s holografickým efektom, vďaka ktorému ho možno považovať aj za bezpečnostný prvok.
Malé zliatky však vyjdú pomerne draho. Cena investičného zlatého zliatku alebo mince sa vždy skladá z dvoch položiek: aktuálne ceny zlata na svetovom trhu a obchodnej prirážky (tzv. premium). Výška prirážky sa pohybuje od 5% u veľkých zliatkov až do niekoľkých desiatok percent u malých zliatkov a drobných mincí. Jeden gram zlata vo veľkom 1 000 g zliatku tak vyjde zhruba na polovicu ceny malého 1 g zliatku.
Zlaté mince-historia
• Razba mincí zo zlata má tisícročnú históriu, ale stretnúť sa s nimi dá aj dnes. V posledných desaťročiach sa u drobných investorov teší zlaté mince väčšej obľube než zliatky. Blýskavé uncový mince s rôznymi obrazovými motívmi sú proste krajšie a svojou hodnotou okolo 16 tisíc Sk presne zodpovedajú potrebám investorov. Navyše je možné obvykle zaobstarať So niečo menšia prirážkou ako zliatky.
• Prvý a zároveň asi aj najznámejšie investičné mincí je juhoafrický Krugerrand. Razí sa od roku 1967 z 22 karátového zlata. Po úspešnom prijatí Krugerrand investorov začali svoje zlaté mince vo veľkom raziť aj ďalšie štáty. Stretnúť sa tak môžete napríklad s blýskavými kanadskými Maple Leaf, austrálskymi Nugget alebo čínskymi Panda. Veľmi populárny je americký Eagle razený od roku 1986.
• Pamätné zlaté mince vydáva aj Česká národná banka. Nejedná sa však o klasické investičné mince. Ich emisie sú obmedzené len na niekoľko málo tisíc kusov av ich cene sa odráža aj numizmatická hodnota. V pomere k obsahu zlata tieto mince vyjdú drahšie než klasické zahraničné investičné mince. Investor by sa navyše mohol stretnúť aj s určitými rozpakmi, ak by z nejakého dôvodu potreboval rýchlo predať slovenské zlaté mince v zahraničí.
• Okrem historických a moderných mincí sú investorom ponúkané aj tzv novorazby historických mincí. Viedenská mincovňa razí novorazby dukátov, zlatníkov a korún z doby vlády cisára Františka Jozefa I. Okrem toho od roku 1989 razí z rýdzeho zlata v Európe obľúbené moderné investičné mince "Wiener Philharmoniker" denominované v eurách.


 

Späť

Vymeň papiere za ZLATO...

VÝHODNÝ NAKUP ZLATA NA SPLÁTKY

LIVEGOOD USA

TOP BIZNIS , NOVINKA v EU, Ziskajte TOP POZICIU a zarábajte VIAC

  TOP MLM FIRMA 

      

aj popri zamestnaní 

kvalitné produkty

softmarketing

autoprogram AUDI

VIAC INFORMACIÍ

Kontakt

Ing. Jozef JANKAJ
Na vršku 8, Staré mesto, BRATISLAVA

0907 535 928

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČI A MYSLITE SI ŽE JE PRÍNOSNÝ-ZDIEĽAJTE HO PROSÍM. 

      ĎAKUJEM

 ŠTATISTIKA  TOPlist

 Ako si vybrať auto ?  tu najdete stovky      TESTOV AUT

  KATALÓG

Týmto Vás ako navštevnikov vebu informujem: Tento web využivá Cookies, analytiku a sledovanie bez ukládania osobných údajov a bez poskytovania osobných údajov 3. stráne...

Informácie o GDPR

INTERNET je miesto kde funguje viac ako ako 2 000 000 000 ľudí, Niektorí sa iba zabávajú, no iní ZARÁBAJÚ. Ak si v prvej skupine prejdi do druhej a zarábaj aj TY...

JustForex

Podnikaj s emailingom a užívajte si podnikanie z pláže. Urob si web a získavaj kontakty. Teraz:

NAJLEPŠÍ EMAILING AJ ZDARMA

dievča na pláži pri mori

Už v roku 2 000 som mal vyše 300 manažérov a fin. poradcov. Najlepší z nich zarábali aj cez 2 000 Eur...

Pomôžem aj Tebe vybudovať

ZLATÚ KARIÉRU

- zaškolenie ZDARMA

- bez potreby licencie NBS

- atraktívne odmeny a kariéra

- pasivný príjem nad  1 000 Eur 

+ ZLATÁ RENTA doživotne

  

 

  KATALÓG

Zaujímavé odkazy

  • 22.11.2011 12:02

    UPOZORNENIE

    Informácie na tejto stránke sú názory autora a nie su návodom pre konkrétne investicie.

    Obchodovanie s derivatmi a pakovými nástrojmi je rizikové. Pri každej finančnej transakcií alebo pri otvorení obchodného účtu si pozorne prečitajte podmienky a upozornenia.

peniaze, žena, muž, peňaženka

Až 80 % hádok v rodine, je kvôli peniazom. Máte pred výplatou väčšinou prázdne karty a peňaženku ? Jednoduchý návod ako to navždy vyriešiť...

Vlož dole svoj e mail a stiahni

E BOOK peniaze-riešenie

V dnešnej dobe už nemusiš mať účet v svojom meste a osobne tam chodiť. Banková pobočka je veľmi drahá zaležitosť. Preto Ti e-účet ponukne lepšie služby aj BANKOMATOVÚ KARTU...Peňaženka SKRIIL je obľubená a patrí medzi najbezpečnejšie 

bankové karty, webporadca.eu

 

Skrill, peňaženka

NAJLEPŠIA E PEŇAŽENKA

je bezpečná a rychlá,

mimo dosah exekutorov,

s kartou MASTERCARD ju akceptuje

v celom svete 35 000 000 obchodov

a 1 900 000 bankomatov.

 

  KATALÓG

CENA ZLATA bola v roku 2006 cca 400 USD, chceš čakať kým bude nad 4 000 USD za uncu (31g) ?

www.zlatopredaj.sk

Ak máš web alebo veľa kontaktov, potom je tu aj pre Teba 

 LUKRATIVNÉ AFFILIATE

bankovky -eura

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

Profesionalný vzhľad a ľahká obsluha. 

Všetko v Slovenčine a návod vo videu

       

© 2010 Všetky práva vyhradené. COPY - WEBPORADCA.EU KOPÍROVANIE IBA S UVEDENÍM ZDROJA, INAK ZǍKAZANÉ

Vytvorené službou Webnode