Ako zarobiť v MLM 3

03.10.2011 16:31

3,Rozvíjanie organizácie s MLM

Duplikácia

Legendárny podnikateľ John Paul Getty zrejme najvýstižnejšie opísal

princíp duplikácie, keď povedal: „ Radšej zarobím 1% na pracovnej sile

100 ľudí než 100% svojím vlastným snažením.“ Ako to stručne, ale veľmi výstižne povedal Getty, rozdelí podnikateľ dané úlohy na množstvo spolupracovníkov, z ktorých každý za seba splní malú časť úloh podľa jeho plánov. Rozmnožovaním svojich cieľov vo svojich spolupracovníkoch dosiahne nadmerne veľké príjmy; oveľa väčšie, ako by dokázal dosiahnuť len svojou vlastnou pracovnou silou.

Iba samostatne zárobkovo činní ľudia a veľmi málo zamestnancov majú možnosť využívať výhody duplikácie a získavať príjmy zo snaženia iných ľudí.

Vy sami ste vzorom

Duplikácia však znamená aj zodpovednosť. Je to ako pri rodičoch a deťoch: deti najprv preberajú všetky spôsoby rodičov a úplne nekriticky napodobňujú len to, čo počujú a vidia. Aj vo VOS-e funguje duplikácia podobným spôsobom. Ak napríklad tvrdíte o produktoch alebo o obchode MLM niečo nepravdivé, nebudú sa ani vaši obchodníci pridržiavať celkom pravdy a budú rozširovať aj nepravdivé informácie.

 Ak nie ste spoľahliví a ochotní pomáhať, pôjdu vaši partneri, žiaľ, v tých istých šľapajach. Ak hľadáte len klientov pre produkty MLM, budú tak postupovať aj vaši obchodní partneri a hľadať tiež len kupujúcich. V dôsledku toho sa váš tím, a práve taj aj tímy vašich obchodných partnerov sotva budú zväčšovať. A nakoniec, ak robíte len nábor spolupracovníkov do MLM bez toho, aby ste ich potom dobre vyškolili, budú aj vaši spolupracovníci zanedbávať tréning svojich tímov, a tak produkovať v skupine zlú kvalitu.

Preto by ste mali vždy myslieť na to, že ako vzor pre vašich spolupracovníkov nesiete veľkú zodpovednosť za to, čo sa deje vo vašom tíme.

Keep it simple!

Ak ide o duplikáciu, platí zlaté pravidlo: „Keep it simple! – Vždy jednoducho!“

Musíte si ujasniť, že úspech celého procesu duplikácie závisí od toho, či sa vám podarí odovzdávať informácie správne, úplne a zrozumiteľne ďalej svojim obchodným partnerom. Nezriedka je to tanec na hrane medzi presnosťou a zrozumiteľnosťou. Duplikácia si vyžaduje, aby ste tému vysvetlili čo najjednoduchšie, zredukovali ju na najmenšiu možnú mieru, a napriek tomu vystihli podstatu problému. Vaši obchodní partneri musia vedieť pochopiť, čo im chcete povedať.

Tréning spolupracovníkov v klasickom MLM

Úspech svojich obchodných partnerov  sa dostaví, keď si vezmete k srdcu dve najdôležitejšie pravidlá budovania tímu a duplikácie:

 • Trénujte svojich obchodných partnerov, ako majú efektívne viesť svoj obchod MLM!
 • Trénujte svojich obchodných partnerov, ako majú trénovať iné osoby, aby viedli efektívne obchod v MLM!

Kto si vybuduje organizáciu podľa týchto zásad, ten si vytvorí najlepšie predpoklady na finančne nezávislú budúcnosť. Cieľom vašej tréningovej činnosti musí byť to, aby vaši obchodní partneri boli čo najskôr schopní efektívne obchodovať. Potom môžu získané vedomosti a nové skúsenosti odovzdávať ďalej, vlastným tímom. Vaši partneri sú do istej mieri na krátky čas u vás v učení a vy ich vzdelávate.

                

Nezamieňajte si ich so zle platenými, lacnými pracovnými silami, ktoré možno počas výučnej doby využívať. Naopak: s pomocou vašich obchodných partnerov si budujete už v tejto fáze vlastnú lukratívnu základňu MLM. Zarábajú už počas učenia. Počas tohto učňovského obdobia stojíte pri nich ako učňovský majster, školíte ich a ste im vždy k dispozícii svojou radou a svojimi skúsenosťami, aby čo najrýchlejšie dosiahli cieľ vzdelávania; lebo čím skôr budú vaši „učni“ vyučení, tým rýchlejšie sa môžete venovať zasa vzdelávaniu nových obchodných partnerov.

Vzdelávanie neodvratne po istom čase končí. Potom sa musia vaši obchodní partneri v MLM učiť stáť na vlastných „obchodných nohách“ a vy ich musíte nutne prepustiť „do všedného dňa obchodovania“, aby sa osvedčili ako samostatní podnikatelia.

Trénovanie svojich spolupracovníkov v MLM

 • Na začiatku sa nový spolupracovník zúčastní na základnom školení, kde si vytvorí  postoj zameraný na úspech a získa základné vedomosti o produktoch a obchode
 • Potom ho treba vytrénovať so zameraním na prax tak, aby si mohol po krátkom čase vybudovať vlastný obchod.

-urobte si preňho čas niekedy večer alebo cez víkend a prejdite s ním jeho osobný menný zoznam. Sústreďte sa na jeho 20 NAJ. Najskôr s ním preberiete, ako si má dohodnúť termíny stretnutia. Zostavte s ním tézy telefonovania pre známych a priateľov.  A nacvičte s ním hovor, vy budete ten volaný. Pochváľte ho a podporte v jeho postupe.

               Prvé 2-3 stretnutia absolvujte s ním, a postupne ho zapojte.

 • Nakoniec začnite trénovať svojich obchodných partnerov, , ako efektívne viesť obchod.
     Až potom ako majú trénovať ďalších ľudí
 • naďalej robíte základný tréning pre nových spolupracovníkov; možno s jednotlivými  osobami, ale možno aj s viacerými, aby  ste urobili školenie trochu hospodárnejšie.
 •  Po ďalšom tréningu sa dohodnite so svojimi partnermi, že prevezmú postupne nejakú časť tréningu spolupracovníkov. Zasa ste sa úspešne zdvojili, tentokrát ako tréneri.

Vaši spolupracovníci prebrali úplne vaše tréningové úlohy a vy ste si vytvorili voľný priestor na budúce práce.

Cyklus: propagovať, trénovať, zdvojovať

Veľký ziskový obchod v MLM môžete vybudovať iba vtedy, keď svoje vedomosti a skúsenosti odovzdáte ďalej svojim spolupracovníkom a zároveň sa postaráte o to, aby aj oni dokázali rovnako dobre vyškoliť svojich partnerov. To dosiahnete výlučne rozsiahlym a dobre premysleným tréningom spolupracovníkov.

Svojich spolupracovníkov môžete trénovať tak, že im ukážete:

 • Čo potrebujú vedieť o osobnom postoji, o produktoch a obchodnej činnosti („základný tréning“)
 • Ako sa robí prezentácia prostredníctvom „prezentačného tréningu“
 • Ako dosiahnu duplikáciu „trénovaním trénerov“

DUPLIKÁCIA- Každý obchodný partner a každý spolupracovník prejde tým istým cyklom, ktorý sa neustále opakuje zo stupňa na stupeň:

 

Poznávanie produktov a obchodných príležitostí

 

Prihláška a začiatok obchodnej činnosti

 

Osvojiť si základné vedomosti + zostaviť plán

 

Účasť na tréningových podujatiach

 

Hľadanie záujemcov

 

Budovanie tímu + tréning spolupracovníkov

 

Spolupracovníci prezentujú produkty a obchodnú príležitosť pred novými záujemcami

 

Atď.

Štruktúra tímu

Pri výstavbe svojho tímu by ste mali postupovať systematicky, aby ste dosiahli optimum v rýchlosti, stabilite a najmä kvalite vášho obchodu.

Aký počet je optimálny?

Nedbajte však len na kvantitu, ale do popredia vášho snaženia postavte kvalitu vašej skupiny. Ideálne je pracovať s tromi, maximálne s piatimi dobrými a správne motivovanými ľuďmi, ktorí sú zapísaní pod vami. Ak ste našli nového obchodného partnera, je oveľa dôležitejšie, aby ste mu najprv pomohli získať vlastného spolupracovníka, než zasa hľadať nových obchodných partnerov pre seba.

Vyškoľte radšej veľmi dôkladne menej spolupracovníkov, udržiavajte s nimi úzky kontakt a pomáhajte im pri výstavbe vlastného tímu. Až keď si myslíte, že niektorý z nich je schopný pracovať samostatne, hľadajte a trénujte nového spolupracovníka pre svoj tím. Najmenej tri stupne do hĺbky

Všetko teda závisí len od toho, či sa vám podarí vytrénovať vašich spolupracovníkov v MLM, aby vedeli, ako majú trénovať iných ľudí. Tu sa opäť stretávate s dobre známymi princípmi duplikácie: „Trénujte svojich obchodných partnerov, ako majú efektívne viesť obchod.“ Každý musí trénovať ďalšieho a každý by mal trénovať do hĺbky troch stupňov!

Stabilitu vášho tímu môžete zvýšiť aj tým, že budete dodatočne spolupracovať s motivovanými a sľubnými ľuďmi vášho druhého stupňa.

Budujte svoje MLM do šírky a do hĺbky

 • Šírka vám v MLM prináša provízie
 • Hĺbka vám v MLM dáva istotu

Spolupráca s vašou dolnou líniou MLM

Predpokladajme, že už nejaký čas pracujete v MLM. Máte svoju vlastnú dolnú líniu a ste sponzormi veľkého počtu osôb, ktoré sa pod vás zapísali. Nachádzate sa teda v situácii podnikateľov a zrazu ste v centre pozornosti vašej organizácie: pozorujú vás, posudzujú vaše správanie. Možno vás aj obdivujú a napodobňujú. Všetko, čo poviete a urobíte, získalo zrazu na vážnosti. Vyvinuli ste sa možno bez toho, aby ste to sami spozorovali, na vedúcu silu a nesiete veľkú zodpovednosť za váš tím.

Vaše vlastnosti ako vedúcej sily v MLM

 • Čestnosť
 • Spoľahlivosť
 • Rešpekt a uznanie
 • Nadšenie

Kartotéka vašich obchodných partnerov v MLM

Založte si kartotéku, ktorá bude obsahovať karty členov vášho tímu aj tých spolupracovníkov, ktorí nie sú zapísaní priamo pod vami, ale na vašom druhom ale ešte nižšom stupni. Myslite najmä na tých, s ktorými chcete udržiavať úzky kontakt, aby ste ich osobitne podporovali. Rytmus udržiavania kontaktov sa nedá zásadne určiť. Závisí predovšetkým od individuálnych daností spolupracovníkov, ktorých sa to týka. Keď bude po čase samostatnejší, môžete predlžovať časový odstup medzi jednotlivými rozhovormi. No snažte sa o istú pravidelnosť, napr. rytmus jedného až dvoch týždňov, by ste však mali v každom prípade zachovať.

Identifikácia „kľúčových osôb“ MLM

Každý novozískaný obchodný partner do MLM je spočiatku pre vás len „nepopísaným listom“: každý z nich má možnosť stať sa úspešný, a tak podporiť aj váš vlastný obchod. Najprv budete pomáhať všetkým zapísaným partnerom natoľko, nakoľko vám to len váš čas a kapacita dovolia. Keď sa však už vaša skupina rozrastie, mali by ste sústrediť svoje sily už len tam, kde to bude mať najväčší zmysel.

„Kľúčové osoby“:

... sa veľmi zaujímajú o produkty, ktoré si ,,kupujú,, aj pre seba a chcú ich spoznať vlastným používaním;

... prejavujú záujem o plán odbytu a obchodu podniku, o úspechu ktorého sú presvedčený;

... sú nadšení vyhliadkami na úspech, ktoré im VOS ponúka, pretože spoznali obchodnú príležitosť a jej význam;

... sa často zamýšľali nad svojimi cieľmi a majú presné predstavy o svojej budúcnosti;

... majú zásadne pozitívny postoj k práci, ktorú chápu ako nástroj na dosiahnutie svojich cieľov;

...tešila sa zo sociálnych kontaktov s inými ľuďmi, ktoré z ich činnosti nevyhnutne vyplynú;

... chcú sa učiť, často dokonca túžia po vedomostiach; prosia neustále o ďalšie informácie a materiály a permanentne kladú otázky;

... naliehavo prosia o vašu podporu pri vlastnom školení;

... prosia o vašu pomoc pri získavaní a pri tréningu iných obchodných partnerov;

... pracujú sústavne so svojím menným zoznamom, aby sa kontaktovali s novými ľuďmi a nadchli ich pre obchod;

... pravidelne sa zúčastňujú na stretnutiach, a tréningových podujatiach a privádzajú so sebou na tieto podujatia aj ďalšie osoby, pretože sa rozprávajú s mnohými ľuďmi o produktoch a obchode;

... robia si veľa poznámok: ku všetkým otázkam obchodu, pri rozhovoroch a počas tréningových stretnutí.

 

 

 

Späť

Vymeň papiere za ZLATO...

VÝHODNÝ NAKUP ZLATA NA SPLÁTKY

LIVEGOOD USA

TOP BIZNIS , NOVINKA v EU, Ziskajte TOP POZICIU a zarábajte VIAC

  TOP MLM FIRMA 

      

aj popri zamestnaní 

kvalitné produkty

softmarketing

autoprogram AUDI

VIAC INFORMACIÍ

Kontakt

Ing. Jozef JANKAJ
Na vršku 8, Staré mesto, BRATISLAVA

0907 535 928

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČI A MYSLITE SI ŽE JE PRÍNOSNÝ-ZDIEĽAJTE HO PROSÍM. 

      ĎAKUJEM

 ŠTATISTIKA  TOPlist

 Ako si vybrať auto ?  tu najdete stovky      TESTOV AUT

  KATALÓG

Týmto Vás ako navštevnikov vebu informujem: Tento web využivá Cookies, analytiku a sledovanie bez ukládania osobných údajov a bez poskytovania osobných údajov 3. stráne...

Informácie o GDPR

INTERNET je miesto kde funguje viac ako ako 2 000 000 000 ľudí, Niektorí sa iba zabávajú, no iní ZARÁBAJÚ. Ak si v prvej skupine prejdi do druhej a zarábaj aj TY...

JustForex

Podnikaj s emailingom a užívajte si podnikanie z pláže. Urob si web a získavaj kontakty. Teraz:

NAJLEPŠÍ EMAILING AJ ZDARMA

dievča na pláži pri mori

Už v roku 2 000 som mal vyše 300 manažérov a fin. poradcov. Najlepší z nich zarábali aj cez 2 000 Eur...

Pomôžem aj Tebe vybudovať

ZLATÚ KARIÉRU

- zaškolenie ZDARMA

- bez potreby licencie NBS

- atraktívne odmeny a kariéra

- pasivný príjem nad  1 000 Eur 

+ ZLATÁ RENTA doživotne

  

 

  KATALÓG

Zaujímavé odkazy

 • 22.11.2011 12:02

  UPOZORNENIE

  Informácie na tejto stránke sú názory autora a nie su návodom pre konkrétne investicie.

  Obchodovanie s derivatmi a pakovými nástrojmi je rizikové. Pri každej finančnej transakcií alebo pri otvorení obchodného účtu si pozorne prečitajte podmienky a upozornenia.

peniaze, žena, muž, peňaženka

Až 80 % hádok v rodine, je kvôli peniazom. Máte pred výplatou väčšinou prázdne karty a peňaženku ? Jednoduchý návod ako to navždy vyriešiť...

Vlož dole svoj e mail a stiahni

E BOOK peniaze-riešenie

V dnešnej dobe už nemusiš mať účet v svojom meste a osobne tam chodiť. Banková pobočka je veľmi drahá zaležitosť. Preto Ti e-účet ponukne lepšie služby aj BANKOMATOVÚ KARTU...Peňaženka SKRIIL je obľubená a patrí medzi najbezpečnejšie 

bankové karty, webporadca.eu

 

Skrill, peňaženka

NAJLEPŠIA E PEŇAŽENKA

je bezpečná a rychlá,

mimo dosah exekutorov,

s kartou MASTERCARD ju akceptuje

v celom svete 35 000 000 obchodov

a 1 900 000 bankomatov.

 

  KATALÓG

CENA ZLATA bola v roku 2006 cca 400 USD, chceš čakať kým bude nad 4 000 USD za uncu (31g) ?

www.zlatopredaj.sk

Ak máš web alebo veľa kontaktov, potom je tu aj pre Teba 

 LUKRATIVNÉ AFFILIATE

bankovky -eura

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

Profesionalný vzhľad a ľahká obsluha. 

Všetko v Slovenčine a návod vo videu

       

© 2010 Všetky práva vyhradené. COPY - WEBPORADCA.EU KOPÍROVANIE IBA S UVEDENÍM ZDROJA, INAK ZǍKAZANÉ

Vytvorené službou Webnode