Ako sa ochraniť voči žiareniu mobilov a iných zariadení ?

09.10.2013 10:03

Tu Vam poradím, ako možete ziskať :

Lepší spanok       

Silnejšiu imunitu

Lepšiu pamäť

Menšiu únavu

Lepšie sustredenie

Viac energie pre pracu

Zdravšie deti

Dobrý pocit z pomoci iným

 

Riziká žiarenia

Žiarenie emitované z mobilných telefónov, veží mobilných operátorov, Wi-Fi, TV a FM vysielačov a mikrovlnnej rúry je nazývané elektromagnetické žiarenie (EMR). EMR spôsobuje závažné zdravotné nebezpečenstvo pre človeka, zvieratá, vtáky, rastliny a životné prostredie.

 

 

Účinky mikrovlnného žiarenia sú klasifikované ako:

 • Tepelné (termálne)
 • Biologické (netermálne)

Súčasné normy bezpečnosti expozície sú založené hlavne na tepelných účinkoch a sú nedostatočné.
NetepeElektrosmog na miestach, kde žijeme a pracujeme oslabuje imunitné funkcie a metabolizmus a spôsobuje množstvo ochorení.  Vystavenie ľudského organizmu elektrosmogu sa prejaví znížením imunity, precitlivenosťou na stres ale aj depresiou, narušením spánku, únavou a bolesťami hlavy.

Silným zdrojom je mobil

Zvlášť ohrozené sú deti a mladí ľudia do 20 rokov lebo ich telá sú vo vývine. Úmerne s rozširovaním bezdrôtových komunikačných technológií rastie  výskyt detských chorôb, pri ktorých nemožno vylúčiť možné súvislosti práve s ich užívaním.


Nebezpečenstvá bezdrôtovej doby!
V tejto technologickej a bezdrôtovej dobe sme všetci vystavení neviditeľnej znečisťujúcej látke elektrosmog z mobilných telefónov, bezdrôtových telefónov, počítačov, WiFi, mikrovlnných rúr, trafostaníc a iných zariadení emitujúcich elektrosmog. Je čoraz viac dôkazov potvrdzujúcich závažné dôsledky vystavenia ľudského organizmu elektrosmogu. Správy o tom je možné zachytiť aj v médiách a sú oprávnené. Tento problém si vyžaduje našu pozornosť. Mali by sme urobiť všetko pre to, aby sme sa chránili pred elektrosmogom.

Experti z celého sveta sa zhodujú: Mobilné telefóny môžu spôsobovať rakovinu.
Úrad Svetovej zdravotníckej organizácia (WHO) zaoberajúci sa výskumom rakoviny vyhlásil, že žiarenie z mobilných telefónov môže byť karcinogénne. Po preskúmaní jednotlivých dôkazov prišiel úrad k názoru, že zvýšenie rizika vytvorenia zhubných nádorov  na mozgu používaním mobilných telefónov nemožno vylúčiť

Čo je to elektrosmog ?
Elektrosmog je neviditeľné elektromagnetické žiarenie z pohyblivého elektrického prúdu, ktorý tečie rôznymi drôtovými a bezdrôtovými technológiami. Elektrosmog je neionizujúcim žiarením, jeho účinky sú veľmi negatívne.

Elektrosmog má dostatok energie na budenie a posunutie elektrónu do vyššieho energetického stavu. Je tiež schopné preniknúť do tela. V posledných rokoch boli zistené nepriaznivé účinky tohto žiarenia na živé tkanivá.

Ako elektrosmog škodí ?
Elektrické a magnetické polia sa vyskytujú vo všetkom živom a v celej prírode. Rovnako ako gravitácia, predstavujú jednu zo základných prírodných síl. Naše telo je bioelektrickej povahy. Molekuly v našom tele držia spolu elektrickými poľami. Správy prúdiace v našom nervovom systéme zapájajú elektrické a magnetické polia a srdce je elektricky aktívne. Prúdy v tele môžu byť indukované aj ovplyvňované vonkajším magnetickým poľom. Ak sú tieto prúdy dostatočne silné, môžu spôsobiť stimuláciu nervov a svalov alebo ovplyvniť iné biologické procesy. Toto nie je čosi, o čom sa diskutuje, ale prijatý fakt. Ohrev tkaniva je biologickým účinkom elektrosmogu na ktorom sa vedci zhodli.
Pokiaľ ide o biologické dôsledky dlhodobého nízkoúrovňového vystavenia, tu diskusie zatiaľ pokračujú. Veľká časť vedeckej obce však naznačuje, že človekom vytvorený elektrosmog zasahuje do biologického systému človeka. Tým sú podkopávané imunitné funkcie a metabolizmus a dochádza k rôznym ochoreniam a zdravotným problémom, vrátane rakoviny. Zvlášť ohrozené sú deti, lebo ich telá sú vo vývine. Pozrite si štúdiu na www.bioinitiative.org alebo tieto linky: Generation Cell Phone, Idaho Observer, Devra Davis Interview, EMP & health-Europe.

Čo je to SAR ?

Pod skratkou SAR sa skrýva anglický termín „Specific Absorption Rate“ - špecifická miera absorpcie. 
Jednoducho povedané, SAR predstavuje množstvo elektromagnetického žiarenia, ktoré preniká do vašej hlavy keď používate mobilný telefón.Jednotkou merania sú watty na kilogram (W/kg). Maximálny povolený limit v Európske Únii je 1,6 W/kg. Prekročenie tohto limitu znamená nebezpečenstvo prehriatia ľudských tkanív. To však neznamená, že by menšie množstvá žiarenia ľudskému organizmu prospievali. Preto vám odporúčam skontrolovať hodnotu SAR na svojom telefóne a tiež podľa toho vyberať nový telefón

Ruský úrad varuje mládež pred mobilmi.
Ruský národný výbor pre ochranu pred neionizujúcim žiarením (RNCNIRP) pod predsedníctvom prof. Jurija Grigorjeva v máji vydal nové vyhlásenie „Elektromagnetické polia z mobilných telefónov: zdravotné účinky na deti a mládež“. Podľa ruských i medzinárodných štatistík rastie úmerne s rozširovaním bezdrôtových komunikačných technológií výskyt detských chorôb, pri ktorých nemožno vylúčiť možné súvislosti práve s ich užívaním. Výbor vydal nové prioritné opatrenia...                                             Čítajte viac..

Profesori Salzburskej krajinskej kliniky zistili vplyv GSM sietí na imunitu.
Krajinské orgány v rakúskom Salzburgu si u vedeckých pracovníkov inštitútu tunajšej kliniky objednali štúdiu možných vplyvov mobilných GSM sietí na zdravie človeka. Záver štúdia z januára 2007 je, že imunitný  systém človeka je pôsobením VF (vysokofrekvenčného) žiarenia skutočne oslabovaný a predbežne poškodzovaný.                          

Aké sú riziká vplyvu elektrosmogu ?

Dlhodobé vystavenie elektrosmogu zvyšuje riziko vzniku mnohých dobre známych zdravotných problémov. Medzinárodná pracovná skupina vedcov, výskumníkov, zdravotníckych odborníkov (skupina s názvom Bioinitiative Working Group, www.bioinitiative.org ) uviedla vo svojej správe o elektrosmogu ( elektromagnetických žiareniach)  a zdraví tieto riziká:

 • Mozgové nádory (malígny gliom)
 • Akustický neuróm (tumor sluchového nervu v mozgu)
 • Leukémia
 • Vplyv na bunkovú komunikáciu, metabolizmus a obnovu
 • Alzheimerova choroba
 • Zmeny v aktivite mozgových vĺn
 • Zmeny imunitnej funkcie ( alergické a zápalové reakcie)
 • Poruchy spánku a únava
 • Účinky na srdce
 • Bolesti hlavy a migrény
 • Znížený počet spermií
 • Poškodenie hematoencefalickej bariéry
 • Závrat
 • Zvýšený krvný tlak
 • Strata koncentrácie
 • Zhoršenie pamäte, pozornosti a kognitívnej funkcie
 • Poškodenie DNA
 • Vplyv na zvládanie rakoviny v tele


Pri tak dlhom zozname možných dlhodobých zdravotných účinkov elektrosmogu si nemôžeme dovoliť byť ľahostajný.

 

Ako si vybrať to správne zariadenie na ochranu proti elektrosmogu?


Ak sa neviete zorientovať v množstve produktov ponúkaných na trhu, pomôcť by mohlo týchto pár jednoduchých otázok.

 1. Bolo testovanie vykonané nezávislou, štátom uznanou skúšobňou?
 2. Existuje priamy a dokázateľný vzťah medzi použitím zariadenia na ochranu proti elektrosmogu (elektromagnetickému žiarenia) a znížením žiarenia?
 3. Bol produkt testovaný v skutočnej veľkosti na reálnom prístroji?

 

   www.elephantts.sk

Ochrana užívateľov pred mobilnými a bezdrótovými telefónmi, notebookmi a WIFI zariadeniami už skutočne existuje! Výrobok spoločnosti Elephantts vďaka unikátnemu integrovanému systému ochrany, neutralizuje škodlivé žiarenie. Táto ochrana znižuje elektromagnetickú radiáciu na biologicky prijateľnú úroveň. Systém bol laboratórne testovaný a schválený International society for elektrosmog Research.
Ako to funguje???
Ochranu stačí nalepiť na zadnú stranu mobilného telefónu a ste chránený. Elephantts funguje ihneď po spustení telefónu, počas telefonovania, ako aj v pohotovostnom režime. Pre dosiahnutie optimálnej funkčnosti, dotýkajte sa počas hovoru prstom alebo prstami ochrany Elephantts.

VIAC…

Súčasný štandard ICNIRP je založený na výskume z roku 1953 a skúma hranice pre termálne (tepelné) poškodenie tkaniva, množstvo žiarenia, ktoré by spôsobilo rozvoj šedého zákalu. Výkonové hustoty potrebné na vznik šedého zákalu boli približne 100 mW/cm2, a tak sa použil bezpečnostný faktor 10-násobku nižšej hodnoty. Vznikla maximálna prípustná úroveň 10 mW/cm2, ale bez významu pre netepelné účinky.

Zníženie expozície
Mládež pravdepodobne používa svoje mobilné telefóny dlhšie než dospelí (s výnimkou niektorých, u ktorých súvisí používanie s prácou). Môžu použiť SMS správy ako hlavnú komunikačnú vymoženosť ich telefónov. I keď to znižuje mikrovlnnú expozíciu hlavy dramaticky, SMS správy majú svoje vlastné problémy. Jeden z menej život ohrozujúcich efektov SMS správ sú opakované preťaženia šliach a kĺbov prstov a ruky.

V lete a na jeseň 2001 boli vykonané prieskumy 1000 žiakov a mladých ľudí ako používajú mobilné telefóny.
87% do 15 rokov mali ich vlastné mobilné telefóny a 70% z nich po dobu minimálne jedného roka.
96% týchto mladých užívateľov mobilných telefónov používa SMS správy. 10% používa svoj telefón viac ako 45 minút denne, pravdepodobne platia za nich rodičia, pretože nemajú vek na podpis zmluvy. 70% nosí telefón vo vreckách a 29% v taškách, vystavujúc svoje telo vysokej úrovni radiácie. 11% mladých ľudí bolo presvedčených, že mobilný telefón má vplyv na ich zdravie. 70% uviedlo, že by sa nezmenili návyky používania svojho telefónu na základe vládneho odporúčania alebo vedeckých výskumov. Zdá sa, že ak by súčasná spoločnosť chcela mladým ľuďom zmeniť návyky ohľadom používania mobilných telefónov, museli by byť vykonané prostredníctvom právnych predpisov.

Používajte káblový telefón pre bežné hovory, dlhšie hovory, ako hlavný telefón. Bežná hands-free sada Vás neoslobodí od pôsobenia elektrosmogu. Spomínam to aj v iných článkoch na tejto stránke: každý kovový predmet - i kábel - je ideálny vodič a zároveň anténa elektrosmogu. Klasický káblový headset Vám mikrovlny dopraví po kábliku k sluchátku až k hlave. Môžete mať mobilný telefón akokoľvek ďaleko od hlavy, v sluchátku sa mikrovlny šíria úplne rovnako kvalitne ako zo samotného telefónu.

Telefón noste vždy len v ochrannom púzdre v taške, ktoré zabraňuje prieniku mikrovĺn k telu, keďže telefón občas vysiela mikrovlny i počas jeho prenášania

Hlavné odporúčania:

 • Používajte telefón len v prípade potreby
 • Telefonujte pokiaľ možno čo najkratšie
 • Ignorujte reklamné akcie "Neobmedzené víkendové minúty, hovorte až 200 minút zadarmo", apod."Pokušenie" dostať niečo zadarmo môže byť neodolateľné, ale potenciálne veľmi škodlivé.

Sila signálu
Na každom mobilnom telefóne je údaj o sile signálu v danej oblasti. Zvyčajne je zobrazený radom paličiek. Čím viac paličiek, tým je signál lepší. Ak je telefón používaný pri dobrom signále, potrebuje oveľa menej vyžarovať signál späť na vežu a tak je telefonovanie "zdravšie". Ak používate telefón, uistite sa, že ho máte najďalej od hlavy a ruky. Dokonca i 2 cm je obrovský rozdiel v intenzite elektromagnetického poľa pre Vaše telo. Nikdy neprikladajte prsty za slúchadlo tlačením ho k uchu, pretože viac žiarenia je tak smerovaného do hlavy a ramena a telefón je nútený pracovať s vyšším výkonom. Jeden centimeter hrubý penový krúžok okolo slúchadla zabezpečí výrazne zníženie absorpcie mikrovĺn do Vášho mozgu. Ak ste vo vnútri budov, vždy používajte telefón v blízkosti okna, kde sila signálu môže byť až desaťkrát väčšia ako v strede miestnosti a vždy držte slúchadlo na strane okna ako na opačnej strane hlavy (tak, aby menej signálu prechádzalo cez Vašu hlavu od telefónu k stožiaru).

 • Nikdy nedržte telefón za slúchadlom a nepritláčajte ho týmto spôsobom k uchu.
 • Nastavte si dostatočnú hlasitosť podľa potreby.
 • Vo vnútri budov, držte telefón na strane medzi telom a oknom.

Pri prvom zapnutí telefónu alebo po vytočení účastníka, telefón pracuje na maximálny výkon. Ak ste v oblasti so silným signálom, počas hovoru bude telefón znižovať výkon dovtedy, kým bude spojenie udržateľné - môže byť až 1000x menej ako plný výkon (pozor! - neplatí u väčšiny moderných telefónov - odskúšané meraním. Sú telefóny, u ktorých pokles výkonu je zanedbateľný i pri dobrom signále, viď ďalej).
Keď vytočíte číslo, do niekoľkých sekúnd sa telefón pripojí k mobilnej sieti. To je doba maximálneho výkonu.

Pokiaľ zapínate alebo vypínate svoj mobilný telefón úplne, je potrebné držať ho od tela na niekoľko sekúnd, pretože komunikuje na plný výkon so sieťou, aby informoval, že sa odhlasuje/prihlasuje. Táto komunikácia prebieha i v čase, keď sa domnievate, že sa už sa nič nedeje a obrazovka je tmavá.

 • Držte telefón ďalej od tela po vytočení čísla, kým nezačujete druhého účastníka odpovedať
 • Držte telefón ďalej od tela bezprostredne po úplnom vypnutí a pri zapínaní a po zadaní PIN kódu.

Zraniteľné oblasti
Je veľmi dôležité, kde nosíte telefón pri pohybe mimo domácnosti.
Časti tela, ktoré sú najviac náchylné k druhu mikrovlnného žiarenia vydávaného mobilnými telefónmi, sú:
oči, prsia, semenníky, obličky a pečeň (nie na opasku nohavíc), brucho tehotnej ženy

Dávajte pozor, aby ste nedržali telefón počas telefonovania v blízkosti očí alebo tesne pred očami. Je dôležité, aby ste nenosili telefón hodiny v náprsnom vrecku blúzy, košele, alebo bundy. Muži môžu dostať karcinóm prsníka, rovnako ako ženy a výskyt ženského i mužského karcinómu prsníka sa zvyšuje. Počas nosenia je to miesto, odkiaľ telefón v pohotovostnom režime pravidelne raz za čas pošle krátku informáciu o svojej prítomnosti na sieti, prípadne odhlasovaciu informáciu zo základne 1 a prihlasovaciu na základňu 2. Posielanie funguje na plný výkon telefónu.

Pripnutý telefón na popruhu batohu Vás bude ožarovať rovnako - umiestnite ho radšej do zadného vrecka batohu, čo najďalej od tela.
Podprsenka s kovovou výstužou môže zosilniť mikrovlnné žiarenie, kovový drôt pôsobí ako rezonátor a zosilňuje signál v okruhu ohrozeného prsného tkaniva. Ženy by si mali kontrolovať všetky podprsenky s ramienkami a vybrať si tie, ktoré používajú tuhé nevodivé plastové výstuhy.

Buďte viac opatrní, ak nosíte kovové okuliare, ak máte zaplombované zuby kovovým amalgámom, kovové sponky vo vlasoch, piercing na tvári, zubné rovnátka alebo kochleárny implantát. Je isté, že radiácia z mobilného telefónu pri kontakte s kovovými časťami vytvárať vyšší elektrický náboj. Joo (2006) zistil, že dospelí aj deti, ktorí používajú mobilné telefóny spolu s okuliarmi z kovového rámu, by mohli byť vystavení SAR nad ANSI a IEEE limitmi.

Nosenie telefónu pripnutého na opasok (v pohotovostnom režime, alebo pri použití hands-free) nie je dobrý nápad. Väčšina telefónov je pripnutých k opasku ovládacími tlačidlami a displejom smerom von - anténou smerom k telu. Telefóny, ktoré majú anténu skrytú v zadnej časti telefónu, budú vyžarovať na najvyššej úrovni pri Vašom tele.

Výskumníci dôrazne vyhlasujú, že budúce matky by nemali vystavovať svoje rastúce bábätko emisiám z mobilných telefónov, dieťa nemusí byť úplne chránené plodovou vodou po dlhšiu dobu vzhľadom k svojim prirodzeným pohybom v maternici. Panvové štruktúry nebránia hlbokým prienikom RF žiarenia, žiarenie môžu byť absorbované embryom alebo plodom. Bunkové zmeny iniciované radiáciou mobilného telefónu môžu prechádzať cez placentárnu bariéru. Tehotné ženy by nikdy nemali mať telefón (ani v pohotovostnom režime) v blízkosti brucha. Zakaždým, keď sa telefón zapne alebo vypne, vyžaruje na plný výkon. Mäkké tkanivá a vnútorné orgány (obličky a pečeň) sú veľmi citlivé na takéto žiarenie. Vaječníky by tiež mohli byť citlivé.

Levi Strauss, USA, začala výrobu Jeans nohavíc S-Fit vybavených "anti-radiačnou kapsou" pre mobilné telefóny, zameranú na teenagerov.

 • Nikdy nedržte telefón u očí, pŕs, semenníkov, obličiek, pečene, pri tehotenskom bruchu
 • V ideálnom prípade noste telefón ďalej od tela (napríklad v taške), ak sa práve nepoužíva.
 • Ak pri tele, použite miesta čo najďalej od vnútorných orgánov a uistite sa, že anténa je na vonkajšej strane.
  SMS správy
  Keď posielate textovú správu, telefón používa maximálny výkon, aby vytvoril spojenie. Ak držíte telefón na kolenách počas písania textu, je dôležité (hlavne u mužov, vďaka zraniteľnosti semenníkov) presunúť telefón z lona pri odosielaní správy. Všeobecne platí, že je vhodné držať telefón ďalej od tela, kým správa nebude odoslaná. Tiež je tu problém preťažovania šliach a kĺbov prstov a rúk pri častom písaní textových správ.
 • Vždy držte telefón od tela aj počas odosielania SMS správ

Dátové prenosy - mobilný internet
Dátové prenosy sú dnes využívané v každom telefóne alebo smartfóne. Používajú ich aj internetové modemy v tvare USB kľúča alebo malej krabičky. V súčasnej dobe sa využívajú 2 základné technologické prenosy dát:

 • GPRS - EDGE: Využíva frekvenčné pásmo 900 MHz (2G) pulzné
 • WCDMA-UMTS - HSDPA: Využíva frekvenčné pásmo 2100 MHz (3G) konštantné

Počas dátových prenosov sa telefón alebo modem pripája na sieť plným výkonom, prenos dát (uplink) je možné zachytiť meraním vo veľkej vzdialenosti, i niekoľko metrov a intenzita elektromagnetickeho pola v tesnej blizkosti telefónu alebo modemu môže byť aj 1000-násobne vyššia ako pri telefonovaní. Je absolútne nevhodné používať na dátové prenosy mobilný internet akéhokoľvek druhu, ak to nie je nevyhnutné. V domácnosti je vhodnejšie, zdravšie a v neposlednom rade vždy naspoľahlivejšie použiť káblový internet. 

 • Nepoužívajte mobilný internet a dátové prenosy, ak to nie je absolútne nevyhnutné.
 • Modem umiestnite čo najďalej od seba, ale vždy čo najbližšie k oknu. Najideálnejšie sú modemy, pripojiteľné k notebooku aspoň 1-2 m dlhým USB káblom.
 • Dátové prenosy v smartfónoch a telefónoch používajte čo najkratší čas. Ak je možnosť ich vypnúť, vypnite ich. Telefón NEVYSIELA ŽIADEN SIGNÁL LEN AK SÚ VYPNUTÉ VŠETKY DOPLNKOVÉ FUNKCIE - WiFi, Bluetooth a dátové prenosy.
 • Ak sú dátové služby zapnuté, každý pohyb s telefónom alebo hoci len aktualizácia prehľadu počasia na základnej obrazovke znamená niekoľko celkom silných dávok elektromagnetickej radiácie priamo do miesta na tele, ktoré je telefónu najbližšie.
 • Nikdy nemajte notebook na kolenách, ale minimálne v 20 cm vzdialenosti od tela, pokiaľ používate mobilný internet v USB kľúči.
 • Použite WCDMA-UMTS namiesto GPRS-EDGE. Pri prenose v sieti 3G (full timeslot) modem emituje až 1000x nižšie hodnoty žiarenia ako pri prenosoch v sieti 2G (1/8 timeslot)

Pohotovostný režim
Keď je telefón zapnutý v pohotovostnom režime, občas komunikuje s najbližšou základňovou stanicou pre kontrolu signálu. Ak je signál slabý, je pravdepodobné, že kontaktovanie základňových staníc bude prebiehať častejšie, aby sa pokúsil vytvoriť spojenie s lepším signálom. Počas cestovania, môže telefón vykonávať registráciu na novú základňovú stanicu tak často, ako často prechádzate okolo najbližšej inej základňovej stanice. Čím rýchlejšie sa budete pohybovať, tým viac sa Váš telefón bude snažiť komunikovať so systémom, nadväzovať nové pripojenia. Tieto pripojenia/registrácie sú vždy na plný výkon. Je to dôležité si to pamätať pri cestovaní v aute alebo vo vlaku a držať telefón ďalej od tela, aj keď netelefonujete. Pokiaľ je to možné, uložte telefón do tašky, ale nedávajte tašku s mobilným telefónom na rukoväť kočíka do blízkosti hlavy dieťaťa.

 • Noste telefón ďalej od seba alebo inej osoby, pokiaľ je v pohotovostnom režime
 • Ak bezprostredne nečakáte na telefonát, môžete výrazne znížiť expozíciu tým, že telefón úplne vypnete.

Iní účastníci
Mikrovlnné žiarenie sa šíri do okolia telefónu. Takže ak stojíte u osoby, ktorá telefonuje alebo browsuje internet, Vy tiež dostávate dávku žiarenia,
aj keď menšiu, než je tomu u telefonujúceho. Čím bližšie budete k nemu sedieť alebo stáť, tým vyššia je úroveň expozície. Nameraných bolo aj viac ako 6 V/m u hlavy cestujúceho vo vlaku v rade za telefonujúcim užívateľom!

Pri cestovaní
Mikrovlnné žiarenie môže byť odrazené od kovových povrchov. Nie je preto vhodné často používať mobilný telefón v aute, v autobuse alebo vo vlaku, ktorého interiér je spravidla obklopený kovovou konštrukciou. Počas telefonovania dostávajú osoby v tomto priestore nielen dávku mikrovlnného žiarenia z telefónu, ale i z odrazov od všetkých kovových povrchov (funguje to ako veľké zrkadlo), takže celková expozícia môže byť aj vyššia ako by tomu bolo len vonku bez odrazov.
Ak ste naozaj nútení používať telefón v aute, v autobuse alebo vo vlaku, je najlepšie držať telefón čo najbližšie pri okne. Pamätajte si, že keď je telefón čiastočne odtienený od základňovej stanice (trupom auta alebo vlaku), potom bude fungovať na oveľa vyšší výkon, ako keby ste ho použili na rovnakom mieste, ale mimo vozidlo. V Štokholme, Švédsko sa zákaz používania mobilných telefónov vo verejnej doprave stal účinným od augusta 2006. Cestujúci môžu používať iba telefóny na určených miestach vo vozidlách. Existujú pokuty za nedodržanie.

 • Snažte sa nepoužívať mobilný telefón v aute, autobuse alebo vo vlaku, s výnimkou núdzových prípadov
 • Nepoužívajte žiadny telefón pri riadení automobilu. Auto najprv odstavte a následne uskutočnite hovor, pokiaľ je to možné.

Vždy počas telefonovania majte telefón ďalej od tela a zabezpečte, že anténa má jasný "pohľad" na oblohu, aby bola komunikácia so základňovou stanicou čo najlepšia.

 • Vašu expozíciu možno výrazne znížiť pomocou  bezpečnostnej nalepky
 •                 (kúpiť na  www.ellephantts.sk )

Späť

Vymeň papiere za ZLATO...

VÝHODNÝ NAKUP ZLATA NA SPLÁTKY

LIVEGOOD USA

TOP BIZNIS , NOVINKA v EU, Ziskajte TOP POZICIU a zarábajte VIAC

  TOP MLM FIRMA 

      

aj popri zamestnaní 

kvalitné produkty

softmarketing

autoprogram AUDI

VIAC INFORMACIÍ

Kontakt

Ing. Jozef JANKAJ
Na vršku 8, Staré mesto, BRATISLAVA

0907 535 928

   E BOOK dozviete sa v ňom, čo odlišuje bežných ľudi a bohatých a ako sa  tým bohatým stať...


OCHRÁNA OSOBNÝCH ÚDAJOV

       REG. ČÍSLO 4082

Je málo povolaní kde aj bez vysokej školy môžeš dosiahnuť príjem nad 1 000 Eur. Práca v realitke to umožňuje- ale nie v každej realitke a nie pre každého. Zisti VIAC:

       JE OZAJ LUKRATIVNÁ 

PRÁCA REALITNÉHO MAKLÉRA/KY ?

peniaze, bankovky Eura v ruke

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

AK SA VÁM ČLÁNOK PÁČI A MYSLITE SI ŽE JE PRÍNOSNÝ-ZDIEĽAJTE HO PROSÍM. 

      ĎAKUJEM

 ŠTATISTIKA  TOPlist

 Ako si vybrať auto ?  tu najdete stovky      TESTOV AUT

  KATALÓG

Týmto Vás ako navštevnikov vebu informujem: Tento web využivá Cookies, analytiku a sledovanie bez ukládania osobných údajov a bez poskytovania osobných údajov 3. stráne...

Informácie o GDPR

INTERNET je miesto kde funguje viac ako ako 2 000 000 000 ľudí, Niektorí sa iba zabávajú, no iní ZARÁBAJÚ. Ak si v prvej skupine prejdi do druhej a zarábaj aj TY...

JustForex

Podnikaj s emailingom a užívajte si podnikanie z pláže. Urob si web a získavaj kontakty. Teraz:

NAJLEPŠÍ EMAILING AJ ZDARMA

dievča na pláži pri mori

Už v roku 2 000 som mal vyše 300 manažérov a fin. poradcov. Najlepší z nich zarábali aj cez 2 000 Eur...

Pomôžem aj Tebe vybudovať

ZLATÚ KARIÉRU

- zaškolenie ZDARMA

- bez potreby licencie NBS

- atraktívne odmeny a kariéra

- pasivný príjem nad  1 000 Eur 

+ ZLATÁ RENTA doživotne

  

 

  KATALÓG

Zaujímavé odkazy

 • 22.11.2011 12:02

  UPOZORNENIE

  Informácie na tejto stránke sú názory autora a nie su návodom pre konkrétne investicie.

  Obchodovanie s derivatmi a pakovými nástrojmi je rizikové. Pri každej finančnej transakcií alebo pri otvorení obchodného účtu si pozorne prečitajte podmienky a upozornenia.

peniaze, žena, muž, peňaženka

Až 80 % hádok v rodine, je kvôli peniazom. Máte pred výplatou väčšinou prázdne karty a peňaženku ? Jednoduchý návod ako to navždy vyriešiť...

Vlož dole svoj e mail a stiahni

E BOOK peniaze-riešenie

V dnešnej dobe už nemusiš mať účet v svojom meste a osobne tam chodiť. Banková pobočka je veľmi drahá zaležitosť. Preto Ti e-účet ponukne lepšie služby aj BANKOMATOVÚ KARTU...Peňaženka SKRIIL je obľubená a patrí medzi najbezpečnejšie 

bankové karty, webporadca.eu

 

Skrill, peňaženka

NAJLEPŠIA E PEŇAŽENKA

je bezpečná a rychlá,

mimo dosah exekutorov,

s kartou MASTERCARD ju akceptuje

v celom svete 35 000 000 obchodov

a 1 900 000 bankomatov.

 

  KATALÓG

CENA ZLATA bola v roku 2006 cca 400 USD, chceš čakať kým bude nad 4 000 USD za uncu (31g) ?

www.zlatopredaj.sk

Ak máš web alebo veľa kontaktov, potom je tu aj pre Teba 

 LUKRATIVNÉ AFFILIATE

bankovky -eura

WEB ZDARMA UŽ ZA 5 MINÚT

Profesionalný vzhľad a ľahká obsluha. 

Všetko v Slovenčine a návod vo videu

       

© 2010 Všetky práva vyhradené. COPY - WEBPORADCA.EU KOPÍROVANIE IBA S UVEDENÍM ZDROJA, INAK ZǍKAZANÉ

Vytvorené službou Webnode